• Cháy nhà máy lọc dầu Baytown ở Texas

    Cháy nhà máy lọc dầu Baytown ở Texas

    Hôm 23/12, Exxon đã thông báo, nhà máy lọc dầu Baytown ở Texas (nhà máy lọc dầu lớn thứ tư ở Mỹ) bị hỏa hoạn, họ đang nỗ lực dập tắt đám cháy.