Rà soát các quy định về đấu giá tài sản đặc thù

19:00 | 03/08/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Chính phủ yêu cầu cơ quan soạn thảo Luật Đấu giá phải hoàn thiện các quy định nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hành vi vi phạm quyền của chủ sở hữu tài sản, người tham gia đấu giá, rà soát các quy định về đấu giá các tài sản đặc thù (quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản, biển số xe...).
Sửa quy định bán đấu giá tài sản thi hành ánSửa quy định bán đấu giá tài sản thi hành án
Sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá trực tuyếnSửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá trực tuyến

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2023. Tại phiên họp này, Chính phủ tập trung thảo luận và lấy ý kiến về 08 nội dung quan trọng, phức tạp, có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Rà soát các quy định về đấu giá tài sản đặc thù
Rà soát các quy định về đấu giá các tài sản quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản, quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, biển số xe.../Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Trong số đó, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản đã được Chính phủ cơ bản thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật. Chính phủ đã giao cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu và tiếp thu tối đa ý kiến của Thành viên Chính phủ với các yêu cầu sau:

Nghiên cứu, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý sử dụng tài nguyên, đất đai, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự án Luật.

Tổng kết kỹ lưỡng việc thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2016, thuyết minh rõ các quy định còn phù hợp để kế thừa; các quy định không còn phù hợp với thực tiễn, chưa phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Nội dung thuyết minh cần phân tích kỹ lưỡng cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kế thừa, sửa đổi, bổ sung từng quy định cụ thể.

Rà soát dự thảo Luật, bảo đảm thống nhất và đồng bộ với các Bộ luật, Luật hiện hành và các dự án Luật đang được Chính phủ trình Quốc hội như: Bộ luật Dân sự, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Cạnh tranh, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Giá (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Khoáng sản, Luật Xử lý vi phạm hành chính, dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)...

Quy định của dự thảo Luật phải thể hiện rõ nguyên tắc, chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, trong đó các cơ quan trung ương tập trung xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm thi hành pháp luật. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong hoạt động đấu giá.

Thứ tự, thủ tục đấu giá phải bảo đảm tính minh bạch và khả thi trong thực tiễn, đồng thời đảm bảo quyền lợi của nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động đấu giá tài sản. Việc áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý và quy trình thực hiện đấu giá cần được đẩy mạnh, trong đó hướng tới áp dụng đấu giá trực tuyến.

Hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, tài sản đấu giá, tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước, trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu giá. Mục tiêu là nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong hoạt động đấu giá và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Ngoài ra, rà soát các quy định về đấu giá các tài sản đặc thù (như quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản, quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, biển số xe...) và nghiên cứu đấu giá một số tài sản đặc thù khác như quyền khai thác đường cao tốc, cổ phần của Nhà nước, mua bán nợ. Nội dung này cần được thực hiện theo quy định của Luật chuyên ngành, đồng thời xây dựng quy định chung về đấu giá các tài sản đặc thù để bảo đảm sự ổn định, hiệu lực lâu dài của Luật và có cơ sở để xử lý khi phát sinh các loại tài sản đặc thù khác trong thực tiễn.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng

ajinomoto
thaco