Quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

03:04 | 08/02/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Có hiệu lực từ ngày 08/02/2021, Nghị định 148/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trong đó bổ sung quy định giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý.
Hà Nội: Điều chỉnh hệ số K, cao nhất ở mức 2,15Hà Nội: Điều chỉnh hệ số K, cao nhất ở mức 2,15
3 lý do chính để mua bất động sản dịp cận Tết3 lý do chính để mua bất động sản dịp cận Tết
Quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Cụ thể, các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý được giao đất, cho thuê đất phải đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đất chưa giao, đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý theo quy định.

+ Có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh.

+ Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Không thuộc khu vực đất thực hiện các dự án, công trình đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai.

+ Đất dự kiến giao, cho thuê không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Đồng Hoa (T/h)