Quảng Bình: Bổ sung khu vực cấm hoạt động khoáng sản

14:08 | 31/05/2021

|
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 685/TTg-CN về việc đồng ý bổ sung khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Sơn La: Xử phạt 8 trường hợp vi phạm trong khai thác cát, sỏiSơn La: Xử phạt 8 trường hợp vi phạm trong khai thác cát, sỏi
Lạng Sơn phê duyệt khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sảnLạng Sơn phê duyệt khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản
Quảng Bình: Bổ sung khu vực cấm hoạt động khoáng sản
Một mỏ đá tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung khu vực câm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dận tỉnh Quảng Bình về việc bố sung diện tích 710 ha tại khu vực Lèn Ong, xã Đông Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vào danh mục khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tinh Quảng Bình.

Uỷ ban nhân dân tinh Quảng Bình có trách nhiệm triển khai theo quy định pháp luật.

Theo Báo cáo tổng kết Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, kết quả khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trên địa bàn tỉnh gồm có 1.787 khu vực cấm với tổng diện tích 390.657,95 ha và 171 khu vực tạm thời cấm với tổng diện tích 14.034,27 ha. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa phát hiện trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.

Trong thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương rà soát bổ sung các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đảm bảo quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo an toàn các công trình.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Bộ TNMT

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong