Phương châm hành động Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí

03:07 | 09/12/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí phương châm hành động thể hiện đúng quy luật phát triển của các tổ chức chính trị, xã hội phù hợp với trình độ phát triển kinh tế-xã hội của nước ta, tạo đà để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành doanh nghiệp nhà nước
Phương châm hành động Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí
Ảnh minh họa, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí phương châm hành động thể hiện đúng quy luật phát triển của các tổ chức chính trị, xã hội phù hợp với trình độ phát triển kinh tế-xã hội của nước ta, tạo đà để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành doanh nghiệp nhà nước

1. Thứ nhất, thực hiện chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và xây dựng thương hiệu Petrovietnam.

2. Thứ hai, xây dựng Văn hóa dầu khí, Văn hóa Doanh nhân trẻ dầu khí.

3. Thứ ba, Doanh nhân trẻ dầu khí đẩy mạnh công tác xã hội chung sức vì sự phát triển của cộng đồng.

4. Thứ tư, tăng cường quan hệ hợp tác đối thoại của Doanh nhân trẻ Dầu khí.

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

sao-thai-duong