Nợ dài hạn tại Công ty Nhà Khang Điền (KDH) vượt qua tài sản dài hạn

07:00 | 31/07/2021

|
6 tháng đầu năm 2021, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) phải gánh khoản nợ lớn từ vay ngân hàng và trái phiếu để có vốn đầu tư. Ngân hàng OCB trở thành chủ nợ lớn nhất của "ông lớn" địa ốc này.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021 vừa công bố, riêng quý 2, doanh thu thuần tại KDH đạt gần 1.112 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng 2020. Trong đó, chủ yếu đến từ doanh thu chuyển nhượng bất động sản chiếm 42%, còn lại đến từ doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu cho thuê hoạt động.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn mức tăng ở doanh thu nên lãi gộp đạt 426 tỷ đồng, chỉ tăng 2% so với quý 2/2020.

Nợ dài hạn tại Công ty Nhà Khang Điền (KDH) vượt qua tài sản dài hạn
Nợ dài hạn tại Công ty Nhà Khang Điền (KDH) vượt qua tài sản dài hạn
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Kỳ này, chi phí tài chính tăng 26%, lên hơn 24,3 tỷ đồng chủ yếu từ lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13% lên 45,7 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm 57% xuống còn 15 tỷ đồng.

Nợ dài hạn tại Công ty Nhà Khang Điền (KDH) vượt qua tài sản dài hạn
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021.

Đáng chú ý, trong quý này, doanh thu tài chính tại KDH đi ngang so với cùng kỳ, đạt 5,6 tỷ đồng đến từ lãi tiền gửi. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế tại KDH đạt 265 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ.

Khép lại nửa đầu năm 2021, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần tăng 31%, đạt hơn 1.948 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 15%, đạt gần 472 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính tại KDH, tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản tại KDH ghi nhận 14.024 tỷ đồng, tăng xấp xỉ so với đầu năm.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6%, lên mức gần 3.733 tỷ đồng chủ yếu là khoản trả trước cho người bán ngắn hạn với 2.384 tỷ đồng; Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận gần 1.849 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm;

Hàng tồn kho tại KDH cũng xấp xỉ so với đầu năm, ở mức hơn 7.341 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là hàng hóa bất động sản tập trung lớn nhất ở dự án Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo với 3.234 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Dự án Khang Phúc - Lovera Vista với 844 tỷ đồng; dự án Bình Trưng - Bình Trưng Đông với 504 tỷ đồng; Thủy Sinh Phú Hữu với hơn 435 tỷ đồng; Verosa Phú Hữu với gần 93 tỷ đồng.

Nợ dài hạn tại Công ty Nhà Khang Điền (KDH) vượt qua tài sản dài hạn
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Đáng chú ý, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc dự án Thủy Sinh Phú Hữu và Verosa Phú Hữu đã thế chấp cho các khoản vay ngân hàng OCB và Vietinbank.

Để có vốn đầu tư các dự án, Khang Điền tiếp tục tăng vay nợ các ngân hàng và phát hành trái phiếu. Tính đến 30/6/2021, nợ phải trả ghi nhận hơn 5.348 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Trong đó, tổng nợ vay tại KDH (ngắn hạn + dài hạn) ghi nhận gần 2.590 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm. Các khoản nợ vay tài chính của Khang Điền gồm hơn 2.007 tỷ đồng là vay ngân hàng và 582 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để tăng vốn lưu động.

Tính đến 30/6/2021, ngân hàng OCB là chủ nợ lớn nhất của Nhà Khang Điền với tổng giá trị vay gần 1.231 tỷ đồng.

Nợ dài hạn tại Công ty Nhà Khang Điền (KDH) vượt qua tài sản dài hạn
Nợ dài hạn tại Công ty Nhà Khang Điền (KDH) vượt qua tài sản dài hạn
Nợ dài hạn tại Công ty Nhà Khang Điền (KDH) vượt qua tài sản dài hạn
Thuyết minh các khoản vay ngân hàng của KDH ( Nguồn BCTC Hợp nhất Quý 2/2021)/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Tính đến 30/6/2021, nợ dài hạn phải trả tại KDH tăng nhẹ 2% so với đầu năm, lên 1.606 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản dài hạn tại KDH chỉ ở mức gần 934 tỷ đồng. Do đó, nợ dài hạn đã vượt qua tài sản dài hạn của KDH, gấp 1,7 lần.

Nợ dài hạn tại Công ty Nhà Khang Điền (KDH) vượt qua tài sản dài hạn
Nợ dài hạn tại Công ty Nhà Khang Điền (KDH) vượt qua tài sản dài hạn
Nợ dài hạn đã vượt qua tài sản dài hạn của KDH. Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Hàng loạt yếu tố như hàng tồn kho tăng, tăng các khoản phải thu, tiền chi cho các hoạt động kinh doanh và tiền lãi vay đã trả tăng mạnh đã khiến dòng tiền hoạt động kinh doanh tại KDH 6 tháng đầu năm âm hơn 841 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020 dương 454,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, dòng tiền hoạt động đầu tư cũng âm hơn 16 tỷ đồng (cùng kỳ 2020 dương gần 27 tỷ đồng).

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Hoàng Long

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong
bidv-smart-banking