Những thủ tục hành chính nào trong lĩnh vực phát triển đô thị bị bãi bỏ?

10:08 | 30/08/2021

|
Ngày 26/8, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Quyết định 960/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.
Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên các công trường xây dựngTăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên các công trường xây dựng
Quy định mới về xác định giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hộiQuy định mới về xác định giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng: Lấy ý kiến dự thảo về tiêu chuẩn nhà ở công vụBộ Xây dựng: Lấy ý kiến dự thảo về tiêu chuẩn nhà ở công vụ
Những thủ tục hành chính nào trong lĩnh vực phát triển đô thị bị bãi bỏ?
9 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển đô thị bị bãi bỏ/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo đó, có 9 thủ tục hành chính sau đây bị bãi bỏ, cụ thể:

1. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002593).

2. Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002619).

3. Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Số hồ sơ thủ tục hành chính 2.001066).

4. Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt (Số hồ sơ thủ tục hành chính 2.001121).

5. Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002581).

6. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002562)

7. Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002526).

8. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002605).

9. Lấy ý kiến của các sở: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002580).

Quyết định 960/QĐ-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2021.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong
bidv-smart-banking