NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường giám sát, ngăn chặn các rủi ro

18:55 | 13/08/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các ngân hàng tăng cường hoạt động của Ban kiểm soát, nhất là hoạt động tự phát hiện, tự cảnh báo, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, hoạt động rủi ro tiềm ẩn của các tổ chức tín dụng (TCTD).
NHNN tăng cường quản lý, kiểm soát doanh nghiệp vay vốn nước ngoàiNHNN tăng cường quản lý, kiểm soát doanh nghiệp vay vốn nước ngoài
Ngân hàng Nhà nước lý giải thêm về Thông tư 06Ngân hàng Nhà nước lý giải thêm về Thông tư 06
NHNN nới “room” tín dụng, ngành nào hưởng lợi?NHNN nới “room” tín dụng, ngành nào hưởng lợi?

Theo Thống đốc, hệ thống TCTD đóng vai trò quan trọng, là huyết mạch của nền kinh tế, hoạt động của TCTD là hoạt động có điều kiện. Bên cạnh tuân thủ các quy định pháp luật chung, TCTD còn phải tuân thủ hoạt động của cơ quan quản lý, tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt, trong vấn đề quản trị điều hành để hoạt động của mỗi TCTD an toàn, lành mạnh.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường giám sát, ngăn chặn các rủi ro
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Trước đó, NHNN cũng ban hành hành lang pháp lý cho công tác thanh tra, giám sát, tăng cường bộ máy thanh tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tăng cường công tác này. Từ thực tế triển khai, việc đảm bảo an toàn của TCTD là một vấn đề toàn diện cần sự tham gia của nhiều bên liên quan. Hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ của TCTD vô cùng quan trọng, phải nhận diện được rủi ro đối với hoạt động của TCTD, trên cơ sở đó xác định nguyên nhân, đánh giá công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ của TCTD để có những đề xuất phù hợp.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban điều hành của các TCTD phải quan tâm đặc biệt tới công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong việc bố trí về nguồn lực để đảm bảo hoạt động của bộ phận này có hiệu quả. Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu để Ban kiểm soát thực hiện chức trách của mình, đồng thời tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia toàn bộ các cuộc họp liên quan đến điều hành, triển khai hoạt động của ngân hàng để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các TCTD.

Đối với Ban Kiểm soát của các TCTD, cần triển khai đầy đủ, nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN, lựa chọn bố trí nhân sự đầy đủ, đảm bảo có chất lượng để triển khai hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát. Ngoài ra, tăng cường hoạt động của Ban kiểm soát, nhất là hoạt động tự phát hiện, tự cảnh báo, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, hoạt động rủi ro tiềm ẩn của các TCTD, đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban điều hành các biện pháp khắc phục, tập trung vào những rủi ro như: rủi ro về thanh khoản, rủi ro tín dụng; rủi ro thị trường; rủi ro về tỷ giá; rủi ro về hoạt động thanh toán cả trong nước và quốc tế; những vấn đề liên quan đến phòng chống rửa tiền…

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

vietinbank
ajinomoto