Ngành Thuế tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm kiểm soát thủ tục hành chính

19:20 | 02/03/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Với mục tiêu triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của Tổng cục Thuế, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC thuế, năm 2023, ngành Thuế tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Ngành Thuế tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm kiểm soát thủ tục hành chính

Ngành Thuế cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quy định TTHC trong lĩnh vực thuế, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Nỗ lực cải cách hành chính của ngành Thuế trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả vượt trội, được Chính phủ, Bộ Tài chính cũng như doanh nghiệp người dân ghi nhận và đánh giá cao. Năm 2023, phát huy kết quả đã đạt được, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch tại Quyết định số 2053/QĐ-TCT ngày 30/12/2022.

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 được Tổng cục Thuế ban hành nhằm mục tiêu triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC của Tổng cục Thuế, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC thuế.

Cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quy định TTHC trong lĩnh vực thuế, với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về kiểm soát TTHC hiện hành.

Đồng thời, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC, đảm bảo chỉ ban hành những TTHC cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất. Tăng cường phối hợp và nâng cao chất lượng trong việc lấy ý kiến và tham gia ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phần quyền nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

Tại Kế hoạch này, Tổng cục Thuế đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Kiểm soát việc ban hành và đánh giá tác động của TTHC; Công tác công bố, niêm yết công khai TTHC; Rà soát, đánh giá, đề xuất phương án đơn giản hoá TTHC; Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị (PAKN); Công tác Kiểm tra; Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế Một cửa trong giải quyết TTHC; Công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC và các công tác liên quan khác.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Cục/Vụ/đơn vị thuộc/trực thuộc Tổng cục Thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Lưu Gia Linh

www.gdt.gov.vn