Long An và Đồng Tháp được phép thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

10:15 | 16/09/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho UBND 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Bắc Ninh: Nhiều quy định mới về đất đaiBắc Ninh: Nhiều quy định mới về đất đai
Bộ TNMT công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đất đaiBộ TNMT công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đất đai
Long An và Đồng Tháp được phép thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa
Ảnh minh họa.https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Cụ thể như sau: Thủ tướng Chính phủ chấp thuận UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định chuyển mục đích sử dụng 31,41 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 36 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật đất đai, cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Kim Anh(T/h)