Kiện toàn tổ chức các công đoàn dầu khí cơ sở

14:12 | 20/10/2021

|
Công đoàn ngành căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và tính chất sản xuất của từng đơn vị để sắp xếp kiện toàn tổ chức của các công đoàn cơ sở.
Kiện toàn tổ chức các công đoàn dầu khí cơ sở
Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ban Thường vụ Công đoàn ngành căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và tính chất sản xuất của từng đơn vị để sắp xếp kiện toàn tổ chức của các công đoàn cơ sở, như việc tách Công đoàn Công ty Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu thành 3 công đoàn cơ sở độc lập là Công đoàn PSC, Công đoàn Viện Điều dưỡng dầu khí và Công đoàn Trạm liên lạc dầu khí phía Nam; thành lập các công đoàn cơ sở mới là Công đoàn Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí, Công đoàn Công ty Dầu mỡ nhờn, Công đoàn Trung tâm thông tin tư liệu dầu khí; sáp nhập Công đoàn Công ty Địa vật lý và dịch vụ kỹ thuật dầu khí (GPTS) và Công đoàn Công ty Dịch vụ dầu khí (PSC) Vũng Tàu thành Công đoàn cơ sở Công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC); kiện toàn Công đoàn Công ty Giám sát các hợp đồng chia sản phẩm dầu khí trên cơ sở Công đoàn Công ty Petrovietnam-I; kiện toàn Công đoàn Công ty Thăm dò khai thác dầu khí trên cơ sở Công đoàn Công ty Petrovietnam-II…

Cùng với việc kiện toàn tổ chức các công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ đã làm việc với lãnh đạo và cấp ủy Đảng các đơn vị để lựa chọn cán bộ, bổ sung, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn ở các cơ sở và Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Cơ quan Công đoàn ngành, bộ phận tham mưu giúp việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã được lãnh đạo Tổng công ty và Tổng Liên đoàn giúp đỡ, tạo điều kiện, đến cuối năm 1992, được biên chế 6 cán bộ công đoàn chuyên trách và một số đồng chí khác làm kiêm nhiệm. Công đoàn Dầu khí khẩn trương xây dựng các quy chế, quy định trong các chuyên đề của Cơ quan. Ngày 14/6/1992, Ban Thường vụ đã họp phân công nhiệm vụ.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong