Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm tại MobiFone

10:20 | 15/09/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Theo Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước, MobiFone là doanh nghiệp liên quan đến tồn tại trong hoạt động quản lý đất kém hiệu quả, để phát sinh nợ phải thu quá hạn lớn, chậm thoái vốn khỏi lĩnh vực không phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính.

Cụ thể, trong báo cáo gửi Quốc hội về công tác kiểm toán báo cáo tài chính lĩnh vực doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp Nhà nước đã phát hiện một số doanh nghiệp có nhiều diện tích đất chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm tại Mobifone
Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm tại MobiFone /Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Trong đó, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra Công ty mẹ - MobiFone chậm thoái vốn khỏi lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, lĩnh vực không phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính quy định tại Điều 21 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, tại Tổng công ty MobiFone, việc quản lý dòng tiền chưa chặt chẽ, còn để phát sinh nợ phải thu quá hạn là 724,21 tỷ đồng (phần lớn là các khoản nợ của khách hàng cá nhân).

Bán hàng, đặt cọc cho nhà cung cấp không có bảo lãnh hoặc vượt giá trị tài sản thế chấp, bảo lãnh hoặc ký hợp đồng với khách hàng chưa chặt chẽ (Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 5). MobiFone trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho không đúng quy định, trích thiếu 1,68 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Kiểm toán nhà nước cũng chỉ ra, một số dự án đầu tư tài sản cố định (TSCĐ) chậm đưa vào khai thác làm giảm hiệu quả sử dụng vốn như tại Trung tâm mạng lưới Miền Bắc thuộc Công ty mẹ - MobiFone mua thiết bị truyền dẫn một số dự án mở rộng mạng lưới Metro các tỉnh khu vực Hà Nội, Đông Bắc Bộ, Đông Nam Bộ từ năm 2017 nhưng đến cuối 2020 mới đưa vào sử dụng.

Công ty mẹ - MobiFone có vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ được phê duyệt nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định là 7.029 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mobifone trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp không đúng quy định hoặc chưa nộp về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia số tiền đã trích nhưng chưa sử dụng không hết là 54,52 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone doanh thu đi xuống so với cùng kỳ với doanh thu ước đạt 15.094 tỷ đồng; lợi nhuận công ty mẹ ước đạt 2.312 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)