Khảo sát một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới trong 40 năm qua

22:53 | 29/11/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Bộ Ngoại giao đã tập trung làm rõ các vấn đề về bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước tác động đến Việt Nam qua 40 năm Đổi mới và sự phát triển nhận thức của Đảng ta về đường lối Đổi mới, trong đó tập trung vào giai đoạn từ 2016 đến nay; các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Khảo sát một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới trong 40 năm qua
Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ phát biểu trao đổi với Đoàn khảo sát, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Chiều 29/11/2023, thực hiện Kế hoạch khảo sát của Ban chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, Đoàn khảo sát của Nhóm tổng kết số 1 (Bối cảnh phát triển và mô hình Chủ nghĩa xã hội qua 40 năm Đổi mới) và Nhóm tổng kết số 6 (Tổng hợp) do đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết, Phó Trưởng Nhóm 1, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Bộ Ngoại giao. Tham gia đoàn có các đồng chí Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đại diện lãnh đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các thành viên, Tổ thư ký của 2 nhóm tổng kết.

Về phía Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao cùng làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, Bộ Ngoại giao đã báo cáo kết quả nghiên cứu, tổng kết bước đầu, trong đó tập trung làm rõ các vấn đề về bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước và tác động đến Việt Nam qua 40 năm Đổi mới và sự phát triển nhận thức của Đảng ta về đường lối Đổi mới, trong đó tập trung vào giai đoạn từ 2016 đến nay; các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng thời, các thành viên khảo sát và Bộ Ngoại giao đã trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm của một số nước trong việc xây dựng xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế - xã hội và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Khảo sát một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới trong 40 năm qua
Toàn cảnh buổi làm việc, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao sự chuẩn bị và triển khai công tác tổng kết 40 năm Đổi mới của Bộ Ngoại giao; đồng thời nhấn mạnh, để quá trình tổng kết đạt hiệu quả cao, các cơ quan, trong đó có Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương cần tăng cường phối hợp xây dựng khung phân tích và các lập luận khoa học, có đánh giá toàn diện và sâu sắc về bối cảnh tình hình, đặc biệt là những tác động của bối cảnh đó đến sự phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về đường lối Đổi mới; từ đó có kiến nghị đường lối, quan điểm, phương hướng và trọng tâm ưu tiên trong thời gian tới.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ thay mặt Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn và các ý kiến góp ý của Đoàn khảo sát để hoàn thiện các báo cáo tổng kết và chuyên đề được phân công, bảo đảm tốt chất lượng và tiến độ. Nhóm tổng kết của Bộ Ngoại giao sẽ tập trung phân tích, dự báo những điểm mới trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước; làm cơ sở đề xuất các kiến nghị cụ thể để phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong công cuộc Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Vân Anh

ajinomoto
thaco