Kết quả đạt được của Hội Doanh nhân trẻ dầu khí thực hiện năm 2008-2009

03:07 | 06/12/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Hội tập hợp được các nhà quản lý trẻ, doanh nhân trẻ với khát khao, hoài bão lớn lao để quyết tâm xây dựng phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Kết quả đạt được của  Hội Doanh nhân trẻ dầu khí thực hiện năm 2008-2009
Ảnh minh họa, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Trong 2 năm 2008 và 2009, Hội Doanh nhân trẻ dầu khí đã thực hiện tốt vai trò đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ ngành dầu khí. Hội tập hợp được các nhà quản lý trẻ, doanh nhân trẻ với khát khao, hoài bão lớn lao để quyết tâm xây dựng phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Với lợi thế của sức trẻ, các Hội viên dễ dàng tiếp thu ứng dụng khoa học và công nghệ mới, có cơ hội tiếp cận, hội nhập với nền kinh tế thế giới và khoa học quản lý tiên tiến, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao. Trong 2 năm đi vào hoạt động, Hội luôn tiên phong trong các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, thực hiện hoạt động nhiều hoạt động đoàn thể xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng Văn hóa dầu khí, Văn hóa Doanh nhân trẻ dầu khí với lớp Doanh nhân dầu khí, tích cực tham gia các chương trình hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (Giải thưởng Sao Vàng đất Việt…), của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các hoạt động xã hội từ thiện khác …

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

sao-thai-duong