Hội thảo "Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước"

20:13 | 23/03/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Chiều ngày 23/3, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước”, nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, hướng về ngày kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đến dự và tham gia hội thảo, có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQVN); Ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao; Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) cùng đại biểu từ các cơ quan trung ương, địa phương, và trí thức kiều bào.

Hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia, mỗi một dân tộc.

Cộng đồng người Việt Nam nói chung và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, nhìn chung là cộng đồng trẻ, năng động, nhanh chóng hòa nhập và đa số có xu hướng định cư lâu dài ở nước sở tại. Tiềm lực, tiềm năng của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài rõ ràng là rất to lớn, cần được được khơi thông, khơi nguồn để dòng chảy đó góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Hội thảo
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

Cũng tại Hội thảo, ông Mai Phan Dũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chia sẻ: Trong lực lượng trí thức Việt Nam, bộ phận trí thức NVNONN là một cấu thành quan trọng, một nguồn lực dồi dào đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử. Nhận thức được vai trò quan trọng của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác đối với NVNONN nói chung và trí thức kiều bào nói riêng, trong đó, gần đây nhất là Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục tăng về số lượng, đa dạng hơn về địa bàn cư trú, hội nhập sâu hơn vào xã hội sở tại, cơ cấu tiếp tục thay đổi. Với số lượng đông đảo, làm việc ở nhiều nước có trình độ cao về khoa học, công nghệ và kinh tế, được đào tạo trong môi trường phát triển, cạnh tranh, thông tin cập nhật, chuyên gia, trí thức kiều bào là vốn quý, nếu huy động tốt sẽ góp phần giúp đất nước phát triển, đặc biệt trên các mặt khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Hội thảo
Ông Từ Thành Huế, Trưởng Ban Đối ngoại Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu

Ông Từ Thành Huế, Trưởng Ban Đối ngoại Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất, thời gian tới cần loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết đối với kiều bào; minh bạch hóa các thủ tục về xuất cảnh, nhập cảnh, đăng ký công dân, đăng ký thường trú cho người hồi hương... Tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho các dự án đầu tư của kiều bào.

Còn ông Phạm Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế khoa học và công nghệ, Ủy ban Nhà nước về NVNONN cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai cơ chế, chính sách về thu hút, tuyển chọn, trọng dụng trí thức. Các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu, xây dựng một cơ chế chung áp dụng trong việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi các thông tin, ý kiến đóng góp và tư vấn của đội ngũ chuyên gia, trí thức NVNONN.

Hội thảo
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTW MTTQVN kết luận tại hội thảo

Kết luận hội thảo, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: "Chúng ta thấy được vai trò ngày càng quan trọng của MTTQ Việt Nam và các hội thành viên, trong đó có Liên hiệp Hội Việt Nam là nòng cốt trong việc phát huy mạng lưới tổ chức thành viên rộng lớn của mình sẽ giúp kết nối, hợp tác và kiến nghị với Đảng và Nhà nước tạo điều kiện tốt hơn nữa để trí thức NVNONN tham gia đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Những kiến nghị của hội thảo ngày hôm nay sẽ được ban Tổ chức tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tôi cho rằng hội thảo được tổ chức đúng vào dịp rất có ý nghĩa đó là kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đội ngũ trí thức và 40 năm thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, về trí thức, về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đã và đang tiếp tục được tổng kết, đánh giá làm cơ sở xây dựng nghị quyết mới, chủ trương chính sách mới. Một lần nữa tôi đánh giá cao sáng kiến của Liên hiệp Hội Việt Nam cùng phối hợp với UBTW MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về NVNONN tổ chức hội thảo này".

Huy Tùng