Hội nghị Khoa học - Kỹ thuật được tổ chức nhằm mục đích gì?

14:15 | 14/08/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Tổng cục Dầu khí quảng bá thành tựu khoa học - kỹ thuật ra ngoài ngành, và nước ngoài, góp phần nâng cao uy tín và xây dựng thương hiệu cho ngành Dầu khí Việt Nam.
Hội nghị Khoa học - Kỹ thuật được tổ chức nhằm mục đích gì?
Giàn Tam Đảo 03/Ảnh minh họa, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Tổng cục Dầu khí. Đây là một sinh hoạt khoa học có tầm vóc lớn của toàn ngành và là khởi đầu cho một hoạt động thông tin toàn diện mang tính học thuật, vừa phục vụ cho yêu cầu nội bộ, vừa quảng bá những thành tựu khoa học - kỹ thuật do cán bộ trong Tổng cục Dầu khí thực hiện ra ngoài ngành, kể cả ra nước ngoài, góp phần nâng cao uy tín và xây dựng thương hiệu cho ngành Dầu khí Việt Nam.

Ngày 30/03/1985, Tổng cục trưởng ra Quyết định số 548/QĐ-TC thông báo Hội nghị sẽ tổ chức vào đầu tháng 11/1985. Để được tổ chức Hội nghị, Tổng cục gửi tờ trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Khoa giáo Trung ương và Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước; Ban Khoa giáo Trung ương và Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước xem xét riêng rồi lập tờ trình Ban Bí thư. Sau khi có ý kiến của Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng mới ra quyết định và đến ngày 25/05/1985, Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng gửi Thông báo số 2697/V10 cho Tổng cục triển khai thực hiện. Hội nghị được tổ chức tại thành phố Hà Nội trong 3 ngày, từ ngày 01/11 đến ngày 03/11/1985.

Nhìn chung các sinh hoạt khoa học, kể cả các hội nghị khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia về dầu khí trong thời kỳ 1975-1990 chỉ mới tập trung vào các chủ đề địa chất - địa vật lý truyền thống, còn các lĩnh vực khoa học khác, nhất là lĩnh vực quản lý, kinh tế và các chuyên đề hiện đại trong khoa học dầu khí còn rất sơ khai, mờ nhạt. Đó là những hạn chế lịch sử trong bước trưởng thành của một ngành kinh tế - kỹ thuật với xuất phát điểm gần như từ số không.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà