Hội Cựu chiến binh Tập đoàn: Công tác tổ chức và chăm lo quyền lợi hội viên

03:07 | 25/11/2021

|
Tổ chức và chỉ đạo các Hội Cựu chiến binh cơ sở trực thuộc thăm hỏi các cựu chiến binh bị nhiễm chất độc màu da cam, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn
Hội Cựu chiến binh Tập đoàn: Công tác tổ chức và chăm lo quyền lợi hội viên
Ảnh minh họa, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ban Chấp hành Hội đã khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Uỷ viên Ban Thường vụ và Uỷ viên Ban Chấp hành Hội. Kiện toàn hệ thống quản lý tài chính (nhân sự, nghiệp vụ tài chính); xây dựng Qui chế tài chính bảo đảm đúng nguyên tắc và quy chế hoạt động của Hội. Đồng thời hướng dẫn các tổ chức Hội trực thuộc xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động, chương trình công tác năm 2010 và qui chế tài chính phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

Tổ chức tập huấn công tác Cựu chiến binh nhằm trang bị kiến thức về nguyên tắc và tổ chức hoạt động của Hội Cựu chiến binh cho 120 Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Tập đoàn các đơn vị trực thuộc.

Tổ chức và chỉ đạo các Hội Cựu chiến binh cơ sở trực thuộc thăm hỏi các cựu chiến binh khi ốm đau, bệnh tật, chia buồn khi bố, mẹ, vợ, con của cựu chiến binh qua đời…; Rà soát hoàn thành báo cáo chất lượng Hội viên Cựu chiến binh (đặc biệt thống kê các các đối tượng là cựu chiến binh bị nhiễm chất độc màu da cam, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và cựu chiến binh mắc bệnh hiểm nghèo trong Tập đoàn để đề nghị tương trợ giúp đỡ).

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong