Hải Dương: Loạt sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Bình Dân

06:30 | 20/04/2024

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Mới đây, Thanh tra tỉnh Hải Dương công bố kết luận thanh tra đối với Công ty Cổ phần Phát triển Vững Mạnh KTĐ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Bình Dân, huyện Kim Thành.
Hải Dương: Loạt doanh nghiệp bị đề nghị thanh tra do vi phạm Luật Đất đaiHải Dương: Loạt doanh nghiệp bị đề nghị thanh tra do vi phạm Luật Đất đai
Nhiều doanh nghiệp tại Hải Dương vi phạm quy định PCCCNhiều doanh nghiệp tại Hải Dương vi phạm quy định PCCC

Theo kết luận thanh tra, Công ty Cổ phần Phát triển Vững Mạnh KTĐ tổ chức thực hiện quản lý chất lượng về thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu quyết toán công trình hạ tầng kỹ thuật dự án và thực hiện nghĩa vụ về thuế phát sinh từ dự án còn có một số thiếu sót.

Cụ thể, chưa thực hiện thẩm định giá đối với một số vật tư, thiết bị không có trong công bố giá vật liệu xây dựng của Liên Sở Tài chính - Xây dựng; phê duyệt tổng dự toán xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt; lập dự toán sai tăng về khối lượng, áp dụng không đúng định mức, đơn giá và tính tăng một số thành phần chi phí như đã nêu ở trên.

Lập kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng và biện pháp thi công chưa thể hiện cụ thể, chi tiết công việc thực hiện; nhật ký thi công chưa phản ánh hết diễn biến trên công trường và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thi công; nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng còn thiếu giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy của một số vật liệu đưa vào công trình; hồ sơ quản lý chất lượng không có văn bản nghiệm thu xác định vị trí, trữ lượng bãi đổ bùn, đất hữu cơ làm cơ sở xác định khối lượng, cự ly vận chuyển đổ bùn, đất hữu cơ.

NHNN sẽ đầu thầu vàng miếng vào đầu tuần tới
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, việc nghiệm thu, quyết toán công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án còn có nội dung chưa chặt chẽ nên đã nghiệm thu quyết toán sai tăng với giá trị sau 11 thuế là 4.772.287.427 đồng (giá trị trước thuế là 4.381.607.154 đồng), dẫn đến kê khai nộp thiếu thuế GTGT với tổng số tiền là 384.551.753 đồng.

Công ty chưa nộp đủ số tiền thuế giá trị gia tăng còn phải nộp năm 2023 vào ngân sách nhà nước. Số tiền thuế giá trị gia tăng còn phải nộp là 798.140.531 đồng.

Cũng theo kết luận thanh tra, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Kim Thành xây dựng và ban hành Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ trước khi UBND huyện Kim Thành thành lập Hội đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng KDC mới xã Bình Dân; không thực hiện thanh toán qua Kho bạc Nhà nước đối với các khoản chi cho công tác triển khai, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. UBND huyện Kim Thành chưa phê duyệt quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ..

Ngoài ra, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 345 ngày 2/4/2024 thu hồi số tiền sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra là 384.551.753 đồng của Công ty Cổ phần Phát triển Vững Mạnh KTĐ.

Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương kiến nghị Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Vững Mạnh KTĐ giảm giá trị quyết toán công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án với giá trị sau thuế là 4.772.287.427 đồng (trong đó: Chi phí xây dựng là 4.494.026.292 đồng; chi phí quản lý dự án là 78.487.478 đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 118.206.657 đồng; chi phí khác là 81.567.000 đồng).

Thực hiện hạch toán giảm giá vốn tương ứng với giá trị quyết toán sai tăng công trình hạ tầng kỹ thuật dự án, với giá trị là 4.381.607.154 đồng (giá trị trước thuế). Nộp số tiền 798.140.531 đồng thuế giá trị gia tăng còn phải nộp năm 2023 vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Chủ động tổ chức rà soát, khắc phục những nội dung chưa hoàn thiện của dự án. Khi dự án hoàn thành, thực hiện bàn giao hạ tầng kỹ thuật của dự án cho UBND huyện Kim Thành; kịp thời lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, trình Sở Tài chính kiểm tra, rà soát nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư theo quy định.

Thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quản lý, sử dụng đất thương mại dịch vụ thuộc dự án theo quy định của pháp luật. Rà soát, thực hiện việc kê khai, quyết toán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc thực hiện Dự án KDC mới xã Bình Dân theo đúng quy định. Chấp hành nghiêm các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế khi có quyết định xử lý vi phạm về thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện dự án như đã nêu trong kết luận thanh tra.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Bình Dân, huyện Kim Thành do Công ty Cổ phần Phát triển Vững Mạnh KTĐ là nhà đầu tư, có diện tích đất thực hiện là 82.779,0 m2; quy mô dân số khoảng 1.100 người; thuộc dự án nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III. Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất thuộc địa giới xã Bình Dân và xã Đồng Gia (nay là xã Đồng Cẩm), huyện Kim Thành.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

vietinbank
thaco