Hà Nội: Quy định mới về phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất

10:16 | 29/10/2019

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về việc Quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP.
Nghiên cứu phản ánh "chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống"
Kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép
Hà Nội: Quy định mới về phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 25/10/2019 và bãi bỏ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quyết định số 819/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Về thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm, Chủ tịch UBND TP phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng, quy định trong Bảng giá đất hiện hành của TP, từ 30 tỷ đồng trở lên).

Chủ tịch UBND TP phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Bộ TNMT