Hà Nội: Không để xảy ra tình trạng trục lợi về quy hoạch

14:36 | 25/03/2021

|
Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng quy hoạch để có các hành vi vi phạm để trục lợi chính sách về đất đai, đầu cơ đất đai, xây dựng các công trình trái phép, gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn...

Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 180-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ về chủ trương chỉ đạo đối với Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Hà Nội: Không để xảy ra tình trạng trục lợi về quy hoạch
Bản đồ quy hoạch phân khu tại 4 quận nội đô lịch sử vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Theo nội dung Thông báo số 180-TB/TU, ngày 10/3/2021, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, nghe Ban Cán sự đảng UBND TP báo cáo, xin ý kiến về chủ trương chỉ đạo đối với Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Sau khi nghe Ban Cán sự đảng UBND TP trình bày, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất kết luận: Thống nhất về chủ trương đối với định hướng Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND TP tại Tờ trình số 97-TTr/BCSĐ ngày 24/2/2021.

Giao Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo, tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, các ý kiến góp ý của Đảng đoàn HĐND TP, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Thành ủy và các ý kiến của chuyên gia để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến của Bộ NN&PTNT; lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng theo đúng quy định.

Đồ án phải bảo đảm tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn TP Hà Nội (Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và các quy hoạch có liên quan khác.

Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan, đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo tiếp thu, bổ sung, cập nhật, hoàn thiện đồ án và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước khi phê duyệt Đồ án theo đúng Quy chế làm việc của Thành ủy khóa XVII.

Cấp ủy, UBND các quận, huyện làm tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng quy hoạch để có các hành vi vi phạm để trục lợi chính sách về đất đai, đầu cơ đất đai, xây dựng các công trình trái phép, gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo Kinh tế & Đô thị

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong
bidv-smart-banking