Hà Nội: Cấp huyện phê duyệt đấu giá đất dưới 30 tỷ đồng

00:24 | 21/09/2019

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
UBND thành phố Hà Nội vừa biểu quyết thông qua Dự thảo quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất với nhiều điểm sửa đổi, bổ sung.
Hà Nội: Cấp huyện phê duyệt đấu giá đất dưới 30 tỷ đồng

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất quy định trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên.

UBND cấp huyện được phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị dưới 30 tỷ đồng.

Phương pháp, nguyên tắc xác định giá khởi điểm đất đảm bảo phù hợp giá thị trường, trong đó cần sử dụng các thông tin để so sánh, đối chiếu khi xác định và phê duyệt giá khởi điểm: Mức giá do đơn vị tư vấn đề xuất, mức giá trên thị trường thông qua thông tin giao dịch trên 2 sàn giao dịch bất động sản, mức giá trúng đấu giá của các dự án trong phạm vi 1km so với vị trí của thửa đất cần định giá, mức giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên địa bàn và mức giá theo quy định tại bảng giá đất của thành phố.

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố hoàn thiện, trình UBND thành phố xem xét, duyệt ký ban hành Quyết định; đồng thời, chủ trì phối hợp với Sở TN&MT và các đơn vị liên quan có văn bản hướng dẫn các đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ trong việc xác định, phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Cổng TTĐT Bộ TNMT

ajinomoto
thaco