Giá phân bón hôm nay ngày 30/7/2021

08:35 | 30/07/2021

|
Giá phân bón cập nhật ngày: 30/07/2021
Giá phân bón hôm nay ngày 29/7/2021Giá phân bón hôm nay ngày 29/7/2021
Giá phân bón hôm nay ngày 28/7/2021Giá phân bón hôm nay ngày 28/7/2021
Giá phân bón hôm nay ngày 30/7/2021
Giá phân bón hôm nay ngày 30/7/2021. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

DAP Trung Quốc xanh: 16.000

Kali Belarus Miểng: 11.500

Kali Hạt Miểng Canada: 11.500

Kali Hạt Nhỏ Canada: 10.000

Kali Israel Hạt Miểng: 11.500

Kali Israel hạt nhỏ hồng (Offspec): 9.900

Kali Israel Hạt Nhuyễn (Bột): 10.000

Kali Israel Trắng: 11.000

NPK Russian 16-16-16: 12.000

NPK Russian 16-16-8: 10.000

Ure Indo hạt Đục: 11.900

Urea Đục Malaysia: 11.900

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Vân Anh

vinacam

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong
bidv-smart-banking