Giá phân bón hôm nay ngày 24/9: Thị trường ổn định

08:10 | 24/09/2021

|
Giá phân bón cập nhật ngày 24/9/2021.
Giá phân bón hôm nay ngày 23/9: Giữ mức ổn địnhGiá phân bón hôm nay ngày 23/9: Giữ mức ổn định
Giá phân bón hôm nay ngày 22/9: Duy trì ổn địnhGiá phân bón hôm nay ngày 22/9: Duy trì ổn định
Giá phân bón hôm nay ngày 24/9: Thị trường ổn định

Giá phân bón cụ thể như sau: (đơn vị tính: VNĐ/kg)

Phân DAP Đình Vũ Đen: 15.000

Phân DAP Đình Vũ xanh: 15.000

Phân DAP Korea Đen: 19.000

Phân DAP Lào Cai: 15.000

Phân DAP Trung Quốc nâu 64%: 18.000

Phân DAP Trung Quốc xanh 60%: 17.000

Phân Kali Belarus Miểng: 13.000

Phân Kali Hạt Miểng Canada: 13.000

Phân Kali Hạt Nhỏ Canada: 12.000

Phân Kali Israel Hạt Miểng: 13.000; 14.000 (tại Hà Nội)

Phân Kali Israel hạt nhỏ hồng (Offspec): 12.000; 12.500 (tại Hà Nội)

Phân Kali Israel Hạt Nhuyễn (Bột): 12.000; 12.500 (tại Hà Nội)

Phân Kali Israel Trắng: 13.000

Phân Kali Jordan Miểng: 13.000

Phân NPK Russian 16-16-16: 13.500

Phân NPK Russian 16-16-8: 11.200

Phân Ure Indo hạt Đục: 10.700; 11.000 (tại Hà Nội)

Phân Ure Indo hạt Đục Cà Mau: 11.000

Phân Ure Indo hạt Đục Malaysia: 10.700, 11.000 (tại Hà Nội)

Phân Urea Ninh Bình: 10.300

Phân Urea Phú Mỹ: 11.000

Phân Kali Belarus bột (tại Hà Nội): 12.500.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Vân Anh

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong