Giá phân bón hôm nay ngày 15/9/2021

08:08 | 15/09/2021

|
Giá phân bón cập nhật ngày: 15/9/2021
Giá phân bón hôm nay ngày 14/9/2021Giá phân bón hôm nay ngày 14/9/2021
Giá phân bón hôm nay ngày 13/9/2021Giá phân bón hôm nay ngày 13/9/2021
Giá phân bón hôm nay ngày 15/9/2021

Giá phân bón cụ thể như sau: (đơn vị tính: VNĐ/kg)

Phân DAP Đình Vũ Đen: 14.300

Phân DAP Đình Vũ xanh: 14.300

Phân DAP hồng trà xanh: 16.700

Phân DAP Korea Đen: 18.000

Phân DAP Lào Cai: 14.300

Phân DAP Trung Quốc nâu 64%: 16.300

Phân DAP Trung Quốc xanh 60%: 15.500

Phân Kali Belarus Miểng: 12.000

Phân Kali Hạt Miểng Canada: 12.500

Phân Kali Hạt Nhỏ Canada: 12.000

Phân Kali Israel Hạt Miểng: 12.500; 13.500 (tại Hà Nội)

Phân Kali Israel hạt nhỏ hồng (Offspec): 12.000; 12.500 (tại Hà Nội)

Phân Kali Israel Hạt Nhuyễn (Bột): 12.000; 12.500 (tại Hà Nội)

Phân Kali Israel Trắng: 12.500

Phân Kali Jordan Miểng: 12.500

Phân NPK Russian 16-16-16: 12.000

Phân NPK Russian 16-16-8: 10.000

Phân Ure Indo hạt Đục: 10.500; 11.000 (tại Hà Nội)

Phân Ure Indo hạt Đục Cà Mau: 11.000

Phân Ure Indo hạt Đục Malaysia: 10.500, 11.000 (tại Hà Nội)

Phân Urea Ninh Bình: 10.500

Phân Urea Phú Mỹ: 11.000

Phân Kali Belarus bột: 12.500

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Vân Anh

vinamilk-greenfarm
bidv-smart-banking