Giá phân bón hôm nay ngày 13/10: Giao dịch ổn định

08:15 | 13/10/2021

|
Giá phân bón cập nhật ngày 13/10/2021.
Giá phân bón hôm nay ngày 12/10: Đồng loạt tăngGiá phân bón hôm nay ngày 12/10: Đồng loạt tăng
Giá phân bón hôm nay ngày 8/10: Giao dịch ổn địnhGiá phân bón hôm nay ngày 8/10: Giao dịch ổn định
Giá phân bón hôm nay ngày 13/10: Giao dịch ổn định

Giá phân bón cụ thể như sau: (đơn vị tính: VNĐ/kg)

Phân DAP Đình Vũ Đen: 17.000

Phân DAP Đình Vũ xanh: 17.000

Phân DAP Lào Cai: 17.000

Phân DAP Trung Quốc nâu 64%: 19.000

Phân DAP Trung Quốc xanh 60%: 18.000

Phân Kali Belarus Miểng: 14.500

Phân Kali Hạt Miểng Canada: 14.500

Phân Kali Hạt Nhỏ Canada: 13.000

Phân Kali Israel Hạt Miểng: 14.500 (tại HCM); 15.000 (tại Hà Nội)

Phân Kali Israel hạt nhỏ hồng (Offspec): 13.000 (tại HCM); 13.500 (tại Hà Nội)

Phân Kali Israel Hạt Nhuyễn (Bột): 13.000 (tại HCM); 13.500 (tại Hà Nội)

Phân Kali Israel Trắng: 13.000 (tại HCM); 13.500 (tại Hà Nội)

Phân Kali Jordan Miểng: 14.500

Phân NPK Russian 16-16-16: 13.500

Phân NPK Russian 16-16-8: 12.000

Phân Ure Hà Bắc: 13.000

Phân Urea Ninh Bình: 13.000

Phân Urea Phú Mỹ: 13.000

Phân Kali Belarus bột (tại Hà Nội): 13.500.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Vân Anh

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong