Giá phân bón hôm nay 8/8: Đi ngang

07:35 | 08/08/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 8/8/2022.
Giá phân bón hôm nay 7/8: Nhiều loại tăng giáGiá phân bón hôm nay 7/8: Nhiều loại tăng giá
Giá phân bón hôm nay 6/8: Nguồn cung Kali hạn chếGiá phân bón hôm nay 6/8: Nguồn cung Kali hạn chế
Giá phân bón hôm nay 8/8: Đi ngang
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

1, Phân Urê

Cà Mau: 745.000 - 760.000 đồng/bao

Phú Mỹ: 735.00 - 760.000 đồng/bao

Bình Điền: 740.000 -790.000 đồng/bao

Urê Hà Bắc: 740.000 - 790.000 đồng/bao

Urê Indo hạt đục: 760.000 - 810.000 đồng/bao

Urê Malay hạt đục: 760.000 - 810.000 đồng/bao

Urê Brunei hạt đục: 760.000 - 810.000 đồng/bao

2, Phân DPA

Hồng Hà: 1.350.000 - 1.450.000 đồng/bao

Đình Vũ: 1.100.000 - 1.200.000 đồng/bao

Đức Giang: 1.100.000 - 1.190.000 đồng/bao

Philippines: 1.250.000 - 1.350.000 đồng/bao

DAP Nga đen 64%: 1.350.000 - 1.450.000 đồng/bao

3,Phân Kali miếng:

Cà Mau: 980.000 - 1.050.000 đồng/bao

Phú Mỹ: 980.000 - 1.040.000 đồng/bao

Con Cò: 990.000 - 1.050.000 đồng/bao

Canada: 990.000 - 1.080.000 đồng/bao

4,Phân NPK 16-16-8:

Bình Điền: 790.000 - 840.000 đồng/bao

Cà Mau: 800.000 - 860.000 đồng/bao

Phú Mỹ: 790.000 - 850.000 đồng/bao

Hàn Quốc 16-16-8+9s: 800.000 - 850.000 đồng/bao

16-16-8+TE Việt Nhật: 920.000 - 970.000 đồng/bao

5, Phân NPK 20-20-15

Ba Con Cò: 1.195.000 - 1.240.000 đồng/bao

Bình Điền: 1.000.000 - 1.050.000 đồng/bao

Song Gianh: 1.050.000 - 1.100.000 đồng/bao

6, Phân NPK 20-20-15-TE

Bình Điền: 1.050.000 - 1.100.000 đồng/bao

7, Phân lân

Lân Long Thành: 280.000 - 320.000 đồng/bao

Lân Vân Điền: 250.000- 290.000 đồng/ bao

* Giá tham khảo cho mỗi bao 50kg

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Vân Anh

vietinbank
ajinomoto