Giá phân bón hôm nay 25/5: Nguồn cung Urê mỏng

08:10 | 25/05/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Cập nhật giá phân bón hôm nay 25/5/2023.
Giá phân bón hôm nay 23/5: Xuất khẩu NPK tăng mạnhGiá phân bón hôm nay 23/5: Xuất khẩu NPK tăng mạnh
Giá phân bón hôm nay 24/5: Kali nội địa giảmGiá phân bón hôm nay 24/5: Kali nội địa giảm
Giá phân bón hôm nay 25/5: Nguồn cung Urê mỏng
Ảnh minh hoạ.https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

1, Phân Urê

Cà Mau: 320.000- 350.000 đồng/bao

Phú Mỹ: 450.000 - 530.000 đồng/bao

Bình Điền: 340.000 - 390.000 đồng/bao

Urê Hà Bắc: 350.000 - 2850.000 đồng/bao

Urê Indo hạt đục: 280.000 - 335.000 đồng/bao

Urê Malay hạt đục: 390.000 - 388.000 đồng/bao

Urê Brunei hạt đục: 420.000 - 450.000 đồng/bao

2, Phân DAP

Hồng Hà: 1.000.000 - 1.100.000 đồng/bao

Đình Vũ: 600.000- 930.000 đồng/bao

Đức Giang: 900.000 - 1.010.000 đồng/bao

Philippines: 1.150.000 - 1.300.000 đồng/bao

DAP Nga đen 64%: 1.050.000 - 1.250.000 đồng/bao

DAP Trung Quốc: 1.000.000 - 1.150.000 đồng/bao

3, Phân Kali Miếng

Cà Mau: 500.000 - 660.000 đồng/bao

Phú Mỹ: 520.000 - 640.000 đồng/bao

Con Cò: 640.000 - 690.000 đồng/bao

Canada: 730.000 - 760.000 đồng/bao

4, Phân NPK 16-16-8

Bình Điền: 790.000 - 820.000 đồng/bao

Cà Mau: 800.000 - 860.000 đồng/bao

Phú Mỹ: 790.000 - 850.000 đồng/bao

Hàn Quốc 16-16-8+9s: 800.000 - 850.000 đồng/bao

16-16-8+TE Việt Nhật: 920.000 - 970.000 đồng/bao

5, Phân NPK 20-20-15

Ba Con Cò: 900.000-1.100.000 đồng/bao

Bình Điền: 1.00.000 - 1.050.000 đồng/bao

Sông Gianh: 1.050.000 - 1.100.000 đồng/bao

6, Phân NPK 20-20-15-TE

Bình Điền: 1.050.000 - 1.100.000 đồng/bao

7, Phân Lân

Lân Long Thành: 220.000 - 280.000 đồng/bao

Lân Vân Điền: 250.000- 290.000 đồng/bao

* Giá tham khảo cho mỗi bao 50kg

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Vân Anh

thaco