Giá phân bón hôm nay 18/9: DAP Đình Vũ tạm chững

08:31 | 18/09/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Cập nhật giá phân bón hôm nay 18/9/2023.
Giá phân bón hôm nay 16/9: Nguồn cung Kali tăng mạnh trong tháng 8Giá phân bón hôm nay 16/9: Nguồn cung Kali tăng mạnh trong tháng 8
Giá phân bón hôm nay 17/9: NPK Trung Quốc tăngGiá phân bón hôm nay 17/9: NPK Trung Quốc tăng
Giá phân bón hôm nay 18/9: DAP Đình Vũ tạm chững
Ảnh minh hoạ.https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

1, Phân Urê

Phú Mỹ: 450.000 - 570.000 đồng/bao

Bình Điền: 340.000 - 500.000 đồng/bao

Urê Hà Bắc: 350.000 - 720.000 đồng/bao

Urê Indo hạt đục: 280.000 - 520.000 đồng/bao

Urê Malay hạt đục: 390.000 - 790.000 đồng/bao

Urê Brunei hạt đục: 420.000 - 750.000 đồng/bao

2, Phân DAP

Hồng Hà: 950.000 - 970.000 đồng/bao

Đình Vũ: 600.000- 830.000 đồng/bao

Đức Giang: 900.000 - 910.000 đồng/bao

Philippines: 950.000 - 950.000 đồng/bao

DAP Nga đen 64%: 920.000 - 950.000 đồng/bao

DAP Trung Quốc: 920.000 - 950.000 đồng/bao

3, Phân Kali Miếng

Phú Mỹ: 520.000 - 670.000 đồng/bao

Con Cò: 640.000 - 750.000 đồng/bao

Canada: 730.000 - 770.000 đồng/bao

Israel: 790.000 - 810.000 đồng/bao

Uzbekistan: 720.000 - 750.000 đồng/bao

Belarus: 680.000 - 720.000 đồng/bao

4, Phân NPK 16-16-8

Bình Điền: 790.000 - 820.000 đồng/bao

Phú Mỹ: 790.000 - 850.000 đồng/bao

Trung Quốc: 830.000 - 860.000 đồng/bao

Hàn Quốc 16-16-8+9s: 800.000 - 850.000 đồng/bao

16-16-8+TE Việt Nhật: 920.000 - 970.000 đồng/bao

5, Phân NPK 20-20-15

Ba Con Cò: 900.000-1.100.000 đồng/bao

Bình Điền: 1.00.000 - 1.050.000 đồng/bao

Sông Gianh: 1.050.000 - 1.100.000 đồng/bao

6, Phân NPK 20-20-15-TE

Bình Điền: 1.050.000 - 1.100.000 đồng/bao

7, Phân Lân

Lân Long Thành: 220.000 - 280.000 đồng/bao

Lân Vân Điền: 250.000- 290.000 đồng/bao

Lân Lâm Thao: 350.000 - 370.000 đồng/bao

* Giá tham khảo cho mỗi bao 50kg

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Vân Anh

thaco