Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khai thác mới đã giảm hơn 30%

18:45 | 22/07/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Theo thông tin mới nhất từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 5 tháng đầu năm, số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khai thác mới đã giảm 27,5%, trong khi tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới giảm 34,2%.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 9 tháng ước đạt gần 100 nghìn tỷ, tăng gần 16%Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 9 tháng ước đạt gần 100 nghìn tỷ, tăng gần 16%
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý tồn tại thị trường trái phiếu, bảo hiểm, chứng khoánPhó Thủ tướng yêu cầu xử lý tồn tại thị trường trái phiếu, bảo hiểm, chứng khoán

Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường trong 5 tháng đầu năm 2023 dự kiến ​​đạt 91.535 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến ​​đạt 28.741 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ dự kiến ​​đạt 62.794 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khai thác mới đã giảm hơn 30%
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Đối với bảo hiểm phi nhân thọ, trong số các loại bảo hiểm, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tài sản thiệt hại đã tăng doanh thu, lần lượt là 5,6% và 12,2%. Trong khi đó, bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm hàng hóa vận chuyển giảm doanh thu lần lượt là 5,4% và 12,1%.

Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ là 31,6%. Những loại bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao nhất là bảo hiểm xe cơ giới (51,9%), bảo hiểm sức khỏe (34,1%), và bảo hiểm hàng hóa (35,1%).

Hiện có 21 doanh nghiệp bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong tổng số 32 doanh nghiệp bảo hiểm hội viên. Trong đó, 21 doanh nghiệp có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường và 10 doanh nghiệp còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường.

Đối với bảo hiểm nhân thọ, số lượng hợp đồng khai thác mới 5 tháng đầu năm 2023 đạt 860.740 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng cao nhất, nhưng đã giảm 31,2%. Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm hỗn hợp cũng đã giảm doanh thu lần lượt là 14,8% và 49,8%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 12.867 tỷ đồng, giảm 34,2% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu trong việc khai thác mới bao gồm Prudential, Manulife, Dai-ichi Life, Bảo Việt Nhân thọ và AIA.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường dự kiến ​​đạt 62.794 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng cao nhất, là 55,6%.

Trong 5 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả tổng cộng 22.091 tỷ đồng, tăng 41,9% so với cùng kỳ năm trước.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng