Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 9 tháng ước đạt gần 100 nghìn tỷ, tăng gần 16%

14:15 | 06/10/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, tính chung 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm ước tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ ước tăng 16%.
Lý do không cho công ty bảo hiểm đầu tư bất động sảnLý do không cho công ty bảo hiểm đầu tư bất động sản
Bảo hiểm người lao động trên công trường 100 triệu đồng/người/vụBảo hiểm người lao động trên công trường 100 triệu đồng/người/vụ

Theo đó, đối với bảo hiểm nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 98.171 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 51,3%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 20,3%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,7%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 9 tháng ước đạt gần 100 nghìn tỷ, tăng gần 16%
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,6%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,6%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,5%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0006%.

Bên cạnh đó, phí bảo hiểm khai thác mới 7 tháng năm 2022 tăng 0,5%, đạt 29.191 tỷ đồng.

Cũng theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 7 tháng năm 2022 cho các sản phẩm bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ là 29.090 tỷ đồng.

Về bảo hiểm phi nhân thọ, theo ước tính mới nhất của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 7/2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.789 tỷ đồng, tăng 14,9 % so với cùng kỳ, bồi thường 11.535 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29,7 % (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Xét theo từng nghiệp vụ, doanh thu bảo hiểm sức khỏe hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Cụ thể, bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 12.229 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31,5%, tăng 22,7% so với cùng kỳ, bồi thường 3.725 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30,5%. Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 10.681 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27,5% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 11,4% so với cùng kỳ, bồi thường 4.580 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 42,9%.

Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 2.676 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6.9 %, tăng 11.4% so với cùng kỳ, bồi thường 421 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 15.7%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 8.005 tỷ đồng, tăng 11,4 % so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20,6%, bồi thường 4.158 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 51,9 %

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 4.801 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12,4%, giảm 1,5% so với cùng kỳ, bồi thường 1.067 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22,2%. Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 5.374 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13,9%, tăng 25,2%, bồi thường 1.087 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 20,2%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.860 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,8%, tăng trưởng 15.7%, bồi thường 354 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19,1%. Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.569 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, tăng trưởng 8,9%, bồi thường 545 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 34,7%.

Ngoài ra, các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 948 tỷ đồng tăng trưởng 14,9%; bảo hiểm hàng không 604 tỷ đồng, tăng 24,5%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 473 tỷ đồng; giảm 2,5%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 196 tỷ đồng tăng 39,2%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 30 tỷ đồng, giảm 21,2% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 18 tỷ đồng, tăng 1,7 % so với cùng kỳ.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

thaco