Đoàn Thanh niên Tổng cục Dầu khí Việt Nam thành lập năm nào?

16:17 | 04/11/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Tổ chức Đoàn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, thi đua lao động sản xuất kinh doanh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Đoàn Thanh niên Tổng cục Dầu khí Việt Nam thành lập năm nào?
Ảnh minh họa, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Đoàn Thanh niên được thành lập năm 1976, trong giai đoạn này, tổ chức Đoàn Tổng cục đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, thi đua lao động sản xuất kinh doanh hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng cục. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn nhận được quan tâm của các cấp lãnh đạo đáp ứng kịp thời sự vận động, phát triển không ngừng của Tổng cục Dầu khí. Do đặc thù công tác mà các tổ chức cơ sở đoàn được thành lập tại các cơ sở của Tổng cục theo địa bàn hoạt động.

Trong thời kỳ 1975-1990, tổ chức Đoàn Thanh niên Tổng cục Dầu khí trực thuộc Thành đoàn Hà Nội, đã trải qua 4 nhiệm kỳ:

- Nhiệm kỳ lâm thời (1976) Bí thư là đồng chí Nguyễn Văn Kiển.

- Nhiệm kỳ I (1977-1980), nhiệm kỳ II (1981-1984), nhiệm kỳ III (1985-1988) Bí thư là đồng chí Vũ Văn Kính.

- Nhiệm kỳ IV (1989-1992) Bí thư là ông Nguyễn Văn Báo.

Bên cạnh tổ chức đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng cục Dầu khí, còn có các tổ chức Đoàn Thanh niên cơ sở trực thuộc tổ chức Đoàn địa phương

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

sao-thai-duong