Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trực thuộc Đoàn Trung ương

03:06 | 16/11/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Đoàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chuyển sinh hoạt từ Thành đoàn Hà Nội về trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương
Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trực thuộc Đoàn Trung ương
Ảnh minh họa, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngày 11/10/2007, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương, theo đó tổ chức Đoàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chuyển sinh hoạt từ Thành đoàn Hà Nội về trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và đổi tên thành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đoàn Tập đoàn). Đến thời điểm này Đoàn Thanh niên Tập đoàn có 14 đoàn cơ sở và 04 chi đoàn cơ sở trực thuộc với 6.073 đoàn viên thanh niên.

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

sao-thai-duong