Di Linh (Lâm Đồng): Vượt qua khó khăn hoàn thành “mục tiêu kép”

14:18 | 28/05/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Mặc dù 2 năm qua do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân, đến nay huyện Di Linh đã từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn. Huyện đã hoàn thành các chỉ tiêu và đang dần trở thành huyện có tốc độ phát triển kinh tế xã hội mạnh nhất của tỉnh Lâm Đồng.

Đồng lòng vượt qua khó khăn

Năm 2021 huyện Di Linh gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Di Linh có nhiều khởi sắc.

Di Linh (Lâm Đồng): Vượt qua khó khăn hoàn thành “mục tiêu kép”
Huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) vượt qua khó khăn hoàn thành “mục tiêu kép” (ảnh minh họa)

Ngay từ đầu năm 2021, Huyện ủy, UBND huyện Di Linh đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, trọng tâm là công tác phòng, chống dịch Covid-19, quan tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và cuộc sống người dân, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Lâm Đồng, huyện Di Linh đã huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tích cực vào cuộc, kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch, phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên, cơ quan, đơn vị; vận động các nguồn lực hỗ trợ “Quỹ cứu trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” không để xảy ra dịch bệnh diện rộng trên địa bàn, với mục tiêu cao nhất là vì sức khỏe, tính mạng và sự bình yên của nhân dân; triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 với 216.136 mũi vắc xin cho nhân dân trong huyện đảm bảo kịp thời, an toàn, trong đó mũi 1 là 119.853 người đạt 99,39%, mũi 2 là 96.283 người đạt 88,09% (tính đến ngày 20/12/2021).

Đồng thời, triển khai tốt chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, từng bước đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới.

Biến thách thức thành cơ hội

Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Di Linh đã khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, vượt qua khó khăn, phấn đấu phục hồi tăng trưởng kinh tế trở thành một huyện phát triền mạnh của tỉnh Lâm Đồng.

Với lợi thế là vùng đất đỏ Bazan màu mỡ diện tích đất tự nhiên là 161.464 ha, có 47000 ha là đất nông nghiệp, thời tiết thuận lợi phù hợp với các loại cây công nghiệp có giá trị cao như cafe, chè… và các loại cây ăn quả, huyện Di Linh đặt kinh tế nông nghiệp làm trọng tâm.

Do đó, việc hoạch định phát triển kinh tế của huyện trong trung hạn và dài hạn luôn tập trung ưu tiên, nguồn nhân lực, vật lực đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt tái cơ cấu nền nông nghiệp của huyện theo hướng sản xuất hàng hóa, đầu tư chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nền nông nghiệp sạch và nâng cao chất lượng tăng trưởng hiệu quả.

Tính đến thời điểm hiện nay, qua thống kê, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 319 tỷ đồng, tương đương 151,9%. Ngành nông lâm thủy sản đạt 5,1% tăng 0,3%; ngành xây dựng đạt 10,2% tăng 0,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng; giá trị sản xuất/ha canh tác đạt 127 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,5% xuống còn 2,2%, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3,8% xuống 3,5%.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế cũng có nhiều khởi sắc, đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện và nâng lên. Hầu hết các lĩnh vực thế mạnh của huyện đều duy trì và tăng trưởng khá. Tiến độ tái canh cà phê trên địa bàn huyện trong năm được 1.863 ha/1.800 ha, đạt 103,5% kế hoạch. Diện tích các loại cây trồng xen cho hiệu quả kinh tế cao như bơ, sầu riêng, mắc ca đạt 7.177 ha, đạt 101,7% kế hoạch. Đặc biệt, trong năm đã thành lập được thêm 4 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác, nâng số hợp tác xã trên địa bàn huyện là 42 và 36 tổ hợp tác. Các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, trang trại phát triển đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy cơ giới hoá và ứng dụng công nghệ vào phát triển sản xuất, tạo tiền đề cho công nghệ chế biến phát triển, mở mang các ngành nghề dịch vụ ở nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động

Bên cạnh phát triển các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, thế mạnh, huyện cũng chủ động trong triển khai chuẩn bị đầu tư các dự án, công trình theo Luật Đầu tư công với tổng vốn 415,952 tỷ đồng, dự kiến thực hiện được 410 tỷ đồng, đạt 98,5%; xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm về đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đảm bảo theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đến nay huyện Di Linh đã có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch. Trong đó xã Đinh Lạc và xã Hòa Ninh đạt NTM kiểu mẫu, xã Gia Hiệp đạt NTM nâng cao, có thêm 13 thôn NTM kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới được 4.255 tỷ đồng. Chương trình “Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới” tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của người dân trong xây dựng NTM.

Chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, kịp thời, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,5% xuống 2,2%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3,8% xuống 3,5%. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt kết quả tích cực. Các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời.

Các hoạt động văn hóa xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả; đời sống nhân dân được duy trì và nâng lên, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, xử lý vi phạm được quan tâm chỉ đạo theo đúng yêu cầu và quy định.

Di Linh (Lâm Đồng): Vượt qua khó khăn hoàn thành “mục tiêu kép”
Thương hiệu café Di Linh đang đã tạo được thương hiệu riêng cho mình

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện đoàn kết, đồng lòng. Đến nay, kinh tế - xã hội của Di Linh vẫn khởi sắc, đạt được những kết quả quan trọng với nhiều chỉ tiêu và vượt kế hoạch đề ra. Đó là thành tích nổi bật trong thực hiện “mục tiêu kép” của Di Linh trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

https://dulich.petrotimes.vn/

Đặng Thùy Dung

sao-thai-duong