Dấu mốc của Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro

15:33 | 05/11/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Tổ chức Đoàn Thanh niên của Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro được nâng cấp tương tương cấp huyện Đoàn trực thuộc tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu
Dấu mốc của Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro
Ảnh minh họa, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Năm 1982, Chi đoàn Thanh niên Liên doanh dầu khí Việt-Xô (Vietsovpetro), được thành lập và đi vào hoạt động. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng được chỉ định là Bí thư lâm thời (từ tháng 04/1982 – 10/1982). Đến tháng 10 năm 1982, Đại hội Chi đoàn đã bầu đồng chí Lê Văn Hùng là Bí thư chi đoàn khóa I (10/1982 – 10/1983). Năm 1983, Chi đoàn Thanh niên Vietsovpetro được nâng cấp thành Đoàn cơ sở, đồng chí Bùi Văn Vì giữ chức vụ Bí thư. Năm 1986 – 1988, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng được bầu giữ chức Bí thư ; Năm 1988 – 1992, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư; các Phó Bí thư do các đồng chí Lê Văn Quốc Việt và Trần Hữu Mạnh.

Năm 1992, tổ chức Đoàn Thanh niên của Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro được nâng cấp tương tương cấp Huyện đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ năm 1992 đến năm 1997, đồng chí Lê Văn Quốc Việt giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Vietsovpetro. Các đồng chí Hoàng Quốc Khánh và Trần Sỹ Mạnh giữ chức vụ Phó Bí thư. Từ 1997 đến 2002, đồng chí Lê Văn Quốc Việt tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư; phó Bí thư là các đồng chí Võ Văn Tài và Trần Sỹ Mạnh.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

sao-thai-duong