Dấu mốc của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

03:07 | 11/11/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Đoàn Tổng công ty lên tương đương cấp quận huyện với tên gọi “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty Dầu khí
Dấu mốc của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
Ảnh minh họa, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngày 20/06/2000, Thành đoàn Hà Nội có Quyết định số 890/QĐ-TNHN về việc nâng cấp tổ chức Đoàn Tổng công ty lên tương đương cấp quận huyện với tên gọi “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty Dầu khí”. Tại thời điểm đó, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Dầu khí có 1.205 đoàn viên, với 7 đoàn cơ sở và 02 chi đoàn trực thuộc gồm: Đoàn cơ sở cơ quan Tổng công ty Dầu khí Việt Nam; Đoàn cơ sở Công ty Đầu tư và Phát triển Dầu khí; Đoàn cơ sở Công ty Tài chính dầu khí; Đoàn cơ sở Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí; Đoàn cơ sở Viện Dầu khí; Đoàn cơ sở Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí; Đoàn cơ sở Công ty Bảo hiểm Dầu khí; Chi đoàn Trung tâm Thông tin Tư liệu Dầu khí Hà Nội; Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

sao-thai-duong