Dầu hỏa vào Việt Nam từ khi nào?

14:10 | 13/07/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Có một số tài liệu cho rằng dầu hỏa đã được sử dụng nhiều ngoài đường phố Hà Nội từ năm 1895.
Dầu hỏa vào Việt Nam ở thế kỷ nào?
Đèn dầu ngày nay/ Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Có một số tài liệu cho rằng dầu hỏa được sử dụng ở Việt Nam vào khoảng giữa thế kỷ thứ XIX, nhưng chắc chắn là vào cuối thế kỷ XIX đã được sử dụng nhiều.

Trong cuốn Xứ Bắc Kỳ ngày trước, Cờlôt Buaranh cho biết: “Năm 1895… ngoài đường phố Hà Nội, người ta vẫn thắp đèn dầu hỏa, cứ chập tối các phu đèn lại bắc thang trèo lên các cột để châm đèn, sáng lại dùng ống xì đồng tắt đi…”.

Ngay từ 1898-1899, tư bản xăng dầu phương Tây đã có mặt ở cảng Nhà Bè và sau đó là cảng Hải Phòng. Những sản phẩm dầu mỏ dùng ở Việt Nam lúc đó do Công ty Đông Ấn Hà Lan (East Indie) cung cấp.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Ngọc Hà