Đại hội nhiệm kỳ I (1993 - 1995) của Đảng bộ Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam

14:12 | 12/10/2021

|
Chuyển Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam từ Đảng bộ Bộ Công nghiệp nặng về trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương.
Đại hội nhiệm kỳ I (1993 - 1995) của Đảng bộ Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam
Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Tháng 04/1992, Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam được tách khỏi Bộ Công nghiệp nặng đặt trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng (sau là Thủ tướng Chính phủ) theo Quyết định số 125-HĐBT, ngày 14/04/1992 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ngày 05/06/1992, Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương ban hành Nghị quyết 47-NQ/ĐUK về việc chuyển Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam từ Đảng bộ Bộ Công nghiệp nặng về trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương.

Đại hội nhiệm kỳ I (1993 - 1995) của Đảng bộ Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam diễn ra từ ngày 25/12/1992 đến ngày 26/12/1992. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ. Các chức vụ chủ chốt trong Đảng bộ là:

1. Phó Tổng giám đốc Nguyễn Trí Liễn: Bí thư.

2. Trưởng ban Thanh tra Bảo vệ Tổng công ty Lê Ngọc Thỉnh: Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

3. Bí thư Chi bộ Phòng Kế hoạch Nguyễn Mạnh Cư: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong
bidv-smart-banking