Cuộc họp lần thứ 11 Nhóm công tác Hội đồng điều phối ASEAN về việc Timor Leste xin gia nhập ASEAN

20:48 | 30/07/2021

|
Tiếp theo Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 và các Hội nghị liên quan, chiều ngày 29/7/2021 đã diễn ra cuộc họp lần thứ 11 Nhóm công tác Hội đồng điều phối ASEAN về việc Timor Leste xin gia nhập ASEAN.
Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ thực hiện mục tiêu kép trong 6 tháng cuối năm 2021Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ thực hiện mục tiêu kép trong 6 tháng cuối năm 2021
Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54
Cuộc họp lần thứ 11 Nhóm công tác Hội đồng điều phối ASEAN về việc Timor Leste xin gia nhập ASEAN

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Cuộc họp tập trung rà soát tiến độ triển khai trên cả ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội của Cộng đồng ASEAN trong xem xét kết nạp Timor Leste làm thành viên ASEAN và tình hình thực hiện các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho Timor Leste. Các nước đánh giá cao việc triển khai các kết quả được thông qua trong năm 2020, trong đó có việc hoàn thành Tài liệu hướng dẫn Timor Leste tham gia các hoạt động ASEAN nhằm mục đích nâng cao năng lực và Danh mục các hoạt động trên cả ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN. Cuộc họp nhất trí trình Tài liệu hướng dẫn và các Danh mục hoạt động lên các Bộ trưởng thông qua tại Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 29 vào ngày 02/8/2021.

Cuộc họp lần thứ 11 Nhóm công tác Hội đồng điều phối ASEAN về việc Timor Leste xin gia nhập ASEAN
Cuộc họp lần thứ 11 Nhóm công tác Hội đồng điều phối ASEAN về việc Timor Leste xin gia nhập ASEAN được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 làm gián đoạn nhiều hoạt động, cả ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN đều đã nỗ lực, đạt được tiến triển trong việc hỗ trợ Timor Leste hội nhập với ASEAN. Thứ trưởng hoan nghênh việc hoàn thành Tài liệu hướng dẫn cùng Danh mục các hoạt động của ba trụ cột, làm cơ sở cho các cơ quan chuyên ngành của ASEAN triển khai các hoạt động thực chất hỗ trợ nâng cao năng lực của Timor Leste. Thứ trưởng cũng đề nghị các trụ cột Cộng đồng ASEAN cùng với Ban Thư ký ASEAN tiếp tục hỗ trợ Timor Leste trong tham gia các hoạt động nhất định của ASEAN.

Năm 2011, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 19 quyết định thành lập Nhóm công tác Hội đồng điều phối ASEAN về việc Timor Leste xin gia nhập ASEAN với nhiệm vụ đánh giá khả năng, mức độ sẵn sàng của Timor Leste trong việc đáp ứng các tiêu chí, nghĩa vụ thành viên của ASEAN.

https://dulich.petrotimes.vn/

Vân Anh

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong
bidv-smart-banking