Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc

08:33 | 02/12/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 12 năm 2022.