Chính phủ Đức cam kết hỗ trợ chuyển đổi ngành công nghiệp sang trạng thái trung hòa với khí hậu

03:05 | 22/01/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Robert Habeck cho biết hôm 17/1: Chính phủ Đức sẽ sử dụng bất kỳ quỹ nhà nước nào cần thiết để hỗ trợ quá trình chuyển đổi ngành công nghiệp của đất nước sang trạng thái trung hòa với khí hậu.
Mục tiêu khí hậu năm 2030 của Đức có nhiều triển vọngMục tiêu khí hậu năm 2030 của Đức có nhiều triển vọng
Chính phủ Đức cam kết hỗ trợ chuyển đổi ngành công nghiệp sang trạng thái trung hòa với khí hậu
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Habeck cho biết khối lượng quỹ nhà nước có sẵn cho các mục tiêu trung hòa CO2 (CCfD) này sẽ không phải giới hạn. Chúng tôi đã đồng ý trong các cuộc đàm phán liên minh rằng những gì cần thiết sẽ được tài trợ.

Không nên thiếu sự hỗ trợ của nhà nước, nhưng tất nhiên chúng tôi cũng không muốn bội thực. Habeck nói thêm rằng việc xây dựng một chuỗi giá trị không có CO2 là “cơ hội tốt nhất" mà chúng tôi có như một địa điểm kinh doanh. “Các công ty, sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngành nghề có tay nghề cao, tất cả đều sẽ được hưởng lợi từ điều này”. Với CCfDs và các sáng kiến ​​hỗ trợ khác của chính phủ để chuyển đổi, Đức đang “chạy đua với thời gian trong một môi trường quốc tế cạnh tranh cao”.

Để theo đuổi sự trung hòa về khí hậu vào năm 2045, Đức đã đặt mục tiêu mở rộng quá trình chuyển đổi năng lượng sang ngành công nghiệp nặng nổi tiếng của mình. CCfD nhằm cung cấp cho các công ty, đặc biệt là những công ty trong các ngành sử dụng nhiều CO2 như kim loại, hóa chất hoặc vật liệu xây dựng, sự an toàn trong kế hoạch mà họ cần để chuyển sang sản xuất trung hòa với khí hậu.

Nhà nước sẽ thiết lập các hợp đồng dài hạn trong đó hứa hẹn các công ty sẽ chịu thêm chi phí giảm phát thải CO2 vượt quá mức giá hiện tại cho phép CO2 trong giao dịch khí thải của EU (EU ETS). CCfDs thanh toán chênh lệch giữa giá cho phép phát thải trong ETS và giá hợp đồng, do đó đảm bảo hiệu quả mức giá carbon đảm bảo cho dự án. Để đổi lấy khoản bảo hiểm này đặc biệt là trong những năm trước đó, nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán nếu giá carbon vượt quá giá thực tế của hợp đồng.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Chivy