Chi bộ Đoàn 36 (1961-1963) trực thuộc Đảng bộ nào?

18:24 | 03/10/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Đây là đơn vị đầu tiên có nhiệm vụ tiến hành công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí ở vùng đồng bằng sông Hồng.
Chi bộ Đoàn 36 trực thuộc Đảng bộ nào? (1961 1963)
Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Hòa bình lập lại ở miền Bắc, các nhà địa chất Việt Nam với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, Trung Quốc và các nước Xã hội chủ nghĩa đã tiến hành nghiên cứu các đối tượng về địa chất dầu khí.

Ngày 27/11/1961, Đoàn 36 trực thuộc Tổng cục Địa chất được thành lập, đây là đơn vị đầu tiên có nhiệm vụ tiến hành công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí ở vùng đồng bằng sông Hồng. Ban đầu Đoàn bộ đóng tại Trường Đảng thị xã Bắc Ninh.

Về tổ chức Đảng, Chi bộ Đoàn 36 được thành lập trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Địa chất, ông Phan Tử Nghĩa - Đoàn phó Đoàn 36 trực tiếp là Bí thư Chi bộ.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

sao-thai-duong