Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

08:29 | 10/12/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Các tổ chức chính trị, xã hội phù hợp với trình độ phát triển kinh tế-xã hội của nước ta, tạo đà để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có bước tiến vượt bậc, toàn diện và vững chắc trong nước và quốc tế
Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ảnh minh họa, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Qua 50 năm xây dựng và phát triển được khởi nguồn từ sự "tiên tri" tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước nên khi các tổ chức tìm kiếm thăm dò dầu khí ra đời thì các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cũng đồng thời được hình thành. Trong giai đoạn 1961-1975 các tổ chức chính trị xã hội này đều sinh hoạt trong các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của các tỉnh, thành phố là nơi các đơn vị đặt trụ sở làm việc. Một mặt, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở mọi nơi; nhưng mặt khác đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập, nhất là các vấn đề cốt lõi của hoạt động dầu khí mà các cấp lãnh đạo địa phương ít am hiểu. Từ khi Tổng cục Dầu khí Việt Nam ra đời (03/09/1975), tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Tổng cục Dầu khí chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Trung ương; nhưng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên của các đơn vị vẫn trực thuộc các tổ chức tương ứng của địa phương. Những hạn chế đó kéo dài trong nhiều năm, vì Ban Cán sự đảng Tổng cục hoặc Tổng công ty Dầu khí có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến hoạt động dầu khí cho toàn ngành; nhưng các Tỉnh uỷ, Thành uỷ lại có quyền chỉ đạo các hoạt động xây dựng và công tác đảng vụ tại các đơn vị cơ sở trong ngành. Phải đến những năm gần đây, mô hình Đảng bộ toàn Tập đoàn từng bước được hoàn thiện mới khắc phục được những hạn chế đó. Mô hình Đảng bộ toàn Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn Tập đoàn, sự ra đời của Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, Hội Dầu khí Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí thể hiện đúng quy luật phát triển của các tổ chức chính trị, xã hội phù hợp với trình độ phát triển kinh tế-xã hội của nước ta, tạo đà để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có bước tiến vượt bậc, toàn diện và vững chắc trong nước và quốc tế; khẳng định rõ nét vai trò của Tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vị trí đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, duy trì phát triển sản xuất kinh doanh tăng trưởng cao tạo nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia, quy mô vốn sở hữu của Tập đoàn tăng vượt trội, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và chủ động tham gia bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển.

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

sao-thai-duong