Các Công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

14:12 | 14/09/2021

|
Bổ sung phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp dầu khí có liên quan.
Các Công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Thực hiện Quyết định số 198/2004/QĐ-TTg ngày 29/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hình thành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các văn bản bổ sung phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

1. Các Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

- Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP), được hình thành trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí;

- Tổng công ty Khí (PV Gas), được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí và các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các xí nghiệp liên doanh, các ban quản lý dự án khí;

- Tổng công ty Sản xuất và Kinh doanh Điện (PV Power), thành lập mới;

- Tổng công ty Lọc, Hóa dầu (sẽ thành lập mới khi các nhà máy lọc, hóa dầu do Tập đoàn làm chủ đầu tư đi vào hoạt động).

2. Các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Công ty Tài chính Dầu khí (Petrovietnam Finance);

- Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim);

- Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PV Oil);

- Công ty Xuất khẩu lao động dầu khí (Petromanning), sau đó đổi thành công ty Cung ứng nhân lực và Dịch vụ Dầu khí;

3. Doanh nghiệp khoa học - công nghệ: là Viện Dầu khí Việt Nam, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Viện Dầu khí và các trung tâm nghiên cứu trong Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

4. Các cơ sở đào tạo: bao gồm Trường Đào tạo nhân lực dầu khí (sau là Trường cao đẳng Nghề Dầu khí) và Trường Đại học Dầu khí

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

vinamilk-greenfarm
bidv-smart-banking