Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

19:12 | 12/06/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 1014/QĐ-BKHĐT ngày 03/6/2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ảnh: Internet, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nội dung thủ tục hành chính “Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp” được ban hành tại Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng hết hiệu lực kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, ban hành 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới thuộc cấp trung ương và cấp tỉnh là TTHC “Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sang tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị”.

Sửa đổi, bổ sung 02 TTHC, trong đó: 01 TTHC thuộc cấp trung ương là “Thủ tục đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên”; 01 TTHC thuộc cấp tỉnh là “Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp”.

Bãi bỏ 02 TTHC thuộc cấp trung ương và cấp tỉnh là “Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn”.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Thúy Quyên

ajinomoto
thaco