Bình Định được phép thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

01:08 | 20/01/2021

|
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản báo cáo kết quả chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện dự án theo đúng pháp luật đất đai, pháp luật khác có liên quan, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa theo Nghị quyết của Chính phủ về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bình Định, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án.

Bình Định được phép thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa
Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật khác có liên quan; theo hướng dẫn của của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2916/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 6 năm 2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án tại các địa phương; Công văn số 6618/BTNMTTCQLĐĐ ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 7683/BNN-TT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Tỉnh, chịu trách nhiệm về sự chính xác của số liệu, hồ sơ, các nội dung liên quan đến dự án theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đồng thời xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp, gây mất trật tự xã hội. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án qua Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chỉ đạo tại Văn bản số 1825/TTg-NN ngày 23/12/2020.

Vân Anh

binhdinh.gov.vn