Bến Tre: Tăng cường các giải pháp để tỉnh phát triển nhanh, bền vững

20:31 | 25/06/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022 và tuyên truyền, quán triệt, tập trung thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin đăng tải nội dung phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ xung quanh nội dung trên.
Bến Tre: Tăng cường các giải pháp để tỉnh phát triển nhanh, bền vững
Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm dừa của các doanh nghiệp trong tỉnh. (Ảnh: Hữu Hiệp)

* PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022?

- Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ:Tỉnh đã rất chủ động để chuyển đổi trạng thái khẩn trương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như trong tổ chức triển khai thực hiện công việc. Với tinh thần như vậy, trong 6 tháng đầu năm tỉnh đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Tới đây, Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Những kết quả đạt được trong những tháng qua tương đối toàn diện, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo ra tiền đề để tỉnh tiếp tục sự phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được xác định là nhiệm vụ then chốt. Tỉnh đã rất chủ động trong việc nắm bắt, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, các chỉ đạo của Trung ương. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tính đến hết 6 tháng đầu năm cơ bản hoàn thành, phù hợp với tiến độ của 6 tháng đầu năm đề ra. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đảng viên mới, các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được những kết quả tốt.

Về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội đạt được kết quả quan trọng, tăng trưởng GPRP của tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 3,83%, trong đó quý I tăng trưởng 1,24%, quý II mức tăng trưởng lên trên 6%. Mức này so với mục tiêu Tỉnh ủy đặt ra trong năm 2022 còn tương đối khiêm tốn. Chúng ta đặt ra trong năm nay là tăng trưởng từ 8 - 8,5%. Do vậy, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm là cần sự nỗ lực cao hơn nữa.

Nội dung rất đáng phấn khởi là các khu vực, lĩnh vực của nền kinh tế đều có sự cải thiện và tăng trưởng. Lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp, giao thông, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch đều có sự cải thiện và tăng trưởng tương đối tích cực. Đây là tiền đề thúc đẩy các giải pháp để có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa vào những tháng cuối năm 2022 cũng như những năm tiếp theo.

Thu ngân sách, sau 6 tháng thu đạt trên 50% chỉ tiêu so với kế hoạch. Đầu tư công và giải ngân đầu tư công đạt được tốc độ giải ngân khá tốt. Cụ thể, đầu tư công ước đạt trên 50%, tỉnh là một trong những địa phương có tốc độ đầu tư công, giải ngân đầu tư công đứng đầu các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, tỉnh đang khẩn trương tổ chức kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

Lĩnh vực về quốc phòng - an ninh luôn được tỉnh coi trọng, xem đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Trong hoạt động đối ngoại, tỉnh đặc biệt quan tâm, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại giữa tỉnh với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước. Mở rộng quan hệ với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trước hết là các quốc gia, vùng lãnh thổ có điều kiện, tiềm năng và cơ hội hợp tác tốt để phát triển kinh tế thương mại và đầu tư với Việt Nam mà cụ thể là tỉnh.

* PV: Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy, bên cạnh kết quả còn những hạn chế nào cần lưu ý khắc phục?

- Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ: Tỉnh đang phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới" để xây dựng và phát triển tỉnh mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải chủ động. Trong tổ chức triển khai thực hiện phải quyết liệt, bằng các chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể, đề ra kết quả cụ thể, có như vậy mới thực hiện được khát vọng vươn lên làm giàu, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, Bến Tre thuộc nhóm khá của khu vực ĐBSCL và đến năm 2030 thuộc nhóm khá của cả nước; đến năm 2045, Bến Tre có nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và môi trường sống lý tưởng cho người dân, trở thành tỉnh phát triển thịnh vượng của khu vực ĐBSCL và cả nước, với các tiêu chí: “đáng sống, có thu nhập cao, môi trường sống xanh - sạch - đẹp, thân thiện, hiện đại".

Tôi muốn nhấn mạnh thêm nữa đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, vì mục tiêu, sự phát triển chung của tỉnh, chúng ta cần đẩy mạnh cá thể hóa trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân, nhưng đồng thời đẩy mạnh sự hợp tác hóa giữa các tập thể, cá nhân để tạo ra sức mạnh tổng hợp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

* PV: Từ nay đến cuối năm 2022, tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?

- Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ: Trước hết, Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt và bám sát những nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022. Nắm chắc tình hình thực tiễn, tăng cường khả năng phân tích dự báo tình hình để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết đề ra.

Khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với những khát vọng phát triển tỉnh được cụ thể hóa trong quy hoạch. Bám sát thực tiễn để chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung vào các chương trình, dự án, trọng điểm của tỉnh, cụ thể là 11 công trình, dự án trọng điểm, để đẩy nhanh tiến độ và tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra động lực phát triển của tỉnh.

Tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tiếp tục đổi mới về tác phong, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cũng như các cơ quan trong hệ thống chính trị, hướng đến công việc, lấy công việc làm trung tâm, lấy kết quả thực hiện công việc làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ đổi mới về cơ chế chính sách; trong đó, có những cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả để dẫn dắt đầu tư xã hội hợp tác công tư. Qua đó, để sử dụng có hiệu quả tốt nhất các hoạt động đầu tư công và lấy đầu tư công để dẫn dắt xã hội, huy động được các nguồn lực xã hội, cùng với tỉnh đầu tư phát triển theo các mục tiêu chiến lược phát triển của tỉnh.

Tỉnh sẽ ưu tiên và quan tâm đầu tư mạnh mẽ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ, giao thông đường thủy nội địa, giao thông đường biển, hệ thống cảng sông, cảng biển. Tiếp tục đầu tư những cây cầu thúc đẩy lưu thông hàng hóa dịch vụ phát triển, tạo cơ hội mở ra không gian phát triển đô thị tỉnh. Tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm đầu tư phát triển hệ thống y tế của tỉnh để chăm lo tốt cho sức khỏe của người dân, trước hết là chăm lo sức khỏe ban đầu của hệ thống y tế cơ sở, làm tốt hệ thống y tế dự phòng. Tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển giáo dục các cấp, giải quyết tốt công tác an sinh xã hội cho người dân, tăng thêm thu nhập, việc làm cho người dân. Về quốc phòng - an ninh, dự kiến trong tháng 7/2022, tỉnh sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ ở tỉnh và một số địa bàn huyện theo kế hoạch. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước, tất cả vì mục tiêu phát triển tỉnh nhanh, bền vững, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

* Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

bentre.gov.vn

sao-thai-duong