Bắc Ninh phê duyệt đầu tư đề án phát triển du lịch hơn 4.100 tỷ đồng

14:20 | 24/09/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tổng vốn đầu tư đề án “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030” là 4.103 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách là 355 tỷ đồng, vốn xã hội hóa cần huy động là 3.748 tỷ đồng.
Điểm du lịch làng Diềm - Khám phá cái nôi Quan họ Bắc NinhĐiểm du lịch làng Diềm - Khám phá cái nôi Quan họ Bắc Ninh
Đặc sắc làng nghề gốm Phù LãngĐặc sắc làng nghề gốm Phù Lãng

Theo đó, đơn vị thực hiện là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Dự án thực hiện gồm 2 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 2022-2025: Tổng vốn đầu tư dự kiến là: 1.163 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách là: 206 tỷ đồng. Vốn XHH cần huy động là 957 tỷ đồng.

Bắc Ninh phê duyệt đầu tư đề án phát triển du lịch hơn 4.100 tỷ đồng
Bắc Ninh phê duyệt đầu tư đề án phát triển du lịch hơn 4.100 tỷ đồng/Ảnh minh họa/https://dulich.petrotimes.vn/

Giai đoạn này sẽ tập trung thực hiện các nội dung giải pháp về xây dựng các cơ chế, chính sách, triển khai công tác các quy hoạch, xây dựng các chương trình, đề án phát triển và đầu tư cơ sở tầng tầng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, và công tác tuyên truyền quảng bá Văn hóa - Du lịch.

Giai đoạn 2026-2030: Tổng vốn đầu tư dự kiến là: 2.940 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách là: 148 tỷ đồng. Vốn XHH cần huy động là: 2.792 tỷ đồng. Tập trung thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch, mở rộng liên kết hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước, các giải pháp phát triển du lịch bền vững.

Với đề án này, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu, đến năm 2025, tỉnh sẽ đón và phục vụ từ 2 - 2,5 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu du lịch đạt khoảng 2.000 tỉ đồng. Có trên 20 ngàn lao động trong ngành du lịch, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%. Lựa chọn ưu tiên phát triển từ 3-5 sản phẩm du lịch từ giá trị di sản văn hóa nổi trội để phát triển thương hiệu du lịch của tỉnh. Phát triển cơ sở hạ tầng như nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng điểm du lịch và các tuyến giao thông kết nối các di sản văn hóa tiêu biểu. Hoàn thành số hóa các di sản văn hóa tiêu biểu.

Định hướng đến năm 2030, toàn tỉnh đón và phục vụ trên 5 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu du lịch đạt khoảng 4,500 tỷ đồng. Có trên 25 nghìn lao động trong ngành du lịch, trong đó tỉ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 85%. Phát triển thêm từ 3-5 sản phẩm du lịch để đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa. Phát triển đồng bộ các dịch vụ, sản phẩm du lịch văn hóa, các tiện ích du lịch, ứng dụng công nghệ số, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoàn thành cơ sở dữ liệu văn hóa của tỉnh; phát triển được từ 1- 2 sản phẩm du lịch “ảo”, du lịch “3D”…

/https://dulich.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)