Bắc Giang: Chống thất thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

03:00 | 07/04/2024

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định số 2077/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, chống thất thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024-2030”.
Bắc Giang: Công ty 559 bị phạt 120 triệu đồng do khai thác đất trái phépBắc Giang: Công ty 559 bị phạt 120 triệu đồng do khai thác đất trái phép
Yêu cầu tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền cấp quyền khai thác khoáng sảnYêu cầu tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền cấp quyền khai thác khoáng sản

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Đề án đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Khoáng sản, Luật thuế Tài nguyên; Luật phí, lệ phí, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, đảm bảo chấp hành kỷ cương, khách quan, bình đẳng trong thực hiện pháp luật về thuế, phí đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Bắc Giang: Chống thất thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Tại Quyết định 2077/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác, chế biến, vận chuyển, sử dụng khoáng sản không đúng theo giấy phép được cấp, không đúng loại sản phẩm theo dự án đầu tư để tham mưu với UBND tỉnh xử lý vi phạm theo quy định.

Tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân không tuân thủ theo quy định của Luật Khoáng sản, vi phạm trong việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường, thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là hoạt động khai thác đá, cát, sỏi lòng sông, suối, đất san lấp mặt bằng.

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh đôn đốc thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản kịp thời vào ngân sách nhà nước, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản, thu hồi giấy phép khai thác đối với các trường hợp cố tình không chấp hành các nghĩa vụ tài chính, chây ỳ, kéo dài theo đề nghị của Cục Thuế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp kê khai sai sản lượng thực tế khai thác, khai không đúng sản lượng, chủng loại khai thác, bao gồm cả sản phẩm tận thu, khai giá tính thuế, phí không đúng thực tế giao dịch trên thị trường và quy định tại bảng giá tính thuế tài nguyên của UBND tỉnh quy định, góp phần thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 01/3/2024 quy định bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cụ thể: Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình" có giá tính thuế là 40.500 đồng/m3; Cát san lấp có giá tính thuế là 84.000 đồng/m3…

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 72/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định mức thu, đơn vị tính và tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tinh Bắc Giang cũng nêu rõ "Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình" có mức thu 2.000 đồng/m3; "Đất sét, đất làm gạch, ngói" có mức thu 3.000 đồng/m3.

Ngoài các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản, quá trình cấp phép cải tạo mặt bằng kết hợp tận thu đất san lấp đã tận dụng kịp thời nguồn đất san lấp để đáp ứng nguồn nguyên liệu phục vụ mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà máy, các dự án tạo quỹ đất, phát triển kinh tế. Vấn đề này không chỉ đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương; đồng thời, hạn chế việc khai thác đất san lấp trái phép. Đối với khoáng sản tận thu mức thu phí bảo vệ môi trường sẽ bằng 60% mức thu phí của loại khoáng sản tương ứng.

/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng

vietinbank
thaco