4 dự án được Hà Nam hỗ trợ không đúng quy định

14:00 | 11/02/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Hà Nam truy thu hơn 164 tỷ đồng tiền hỗ trợ doanh nghiệp san gạt mặt bằng không đúng quy định tại 4 dự án: Dự án nhà máy Hoa Sen Hà Nam, Nhà máy Number One Hà Nam, Nhà máy sữa Nutifood Hà Nam, Nhà máy sản xuất dược phẩm Hoa Thiên Phú. Nếu chủ đầu tư không thực hiện, sẽ chuyển cơ quan điều tra.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm tại Khu du lịch Tam ChúcThanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm tại Khu du lịch Tam Chúc
Hà Nam được bổ sung 4 khu công nghiệp vào quy hoạchHà Nam được bổ sung 4 khu công nghiệp vào quy hoạch

Ngày 17/1/2023, ông Bùi Ngọc Lam - Phó tổng Thanh tra Chính phủ ký văn bản công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Hà Nam (giai đoạn 2012 - 2018).

4 dự án được Hà Nam hỗ trợ không đúng quy định
Cụm công nghiệp Kiện Khê I tại Hà Nam/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam thực hiện cơ chế hỗ trợ một phần chi phí đầu tư san nền, hạ tầng kỹ thuật đối với 4 dự án đã đầu tư vào Cụm công nghiệp Kiện Khê I, không đúng quy định với tổng số tiền trên 164 tỷ đồng gồm: Dự án nhà máy Hoa Sen Hà Nam gần 77 tỷ đồng; Nhà máy sữa Nutifood Hà Nam hơn 31 đồng; Nhà máy Number One Hà Nam hơn 50 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất dược phẩm Hoa Thiên Phú gần 6 tỷ đồng. Ngoài ra, Chủ đầu tư Nhà máy Number One Hà Nam còn nợ trên 80 tỷ đồng tiền chi phí san nền, hạ tầng kỹ thuật phải nộp tính từ năm 2016.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, UBND tỉnh Hà Nam áp dụng không thống nhất mức, tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất đối với 4 dự án có cùng điều kiện thuê đất tại Cụm công nghiệp Kiện Khê I thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Trong đó, áp dụng mức tỷ lệ 0,5% để tính đơn giá thuê đất đối với Dự án Nhà máy sữa Nutifood Hà Nam và mức 1% đối với 3 dự án còn lại gồm Nhà máy Hoa Sen Hà Nam, Nhà máy dược phẩm Hoa Thiên Phú, là thiếu công bằng giữa các dự án tại Cụm công nghiệp Kiện Khê I.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, đối với Dự án đầu tư nhà máy Hoa Sen Hà Nam và Dự án đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm Hoa Thiên Phú (nay là Dự án đầu tư nhà máy thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc, bao bì áp dụng công nghệ cao) chậm tiến độ sử dụng đất theo quy định, nhưng UBND tỉnh Hà Nam chưa thực hiện gia hạn thời gian sử dụng đất và thu tiền chậm tiến độ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Kết luận thanh tra nêu rõ, UBND tỉnh Hà Nam chấm dứt các ưu đãi đầu tư (tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu...) tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp cho 3 dự án (Nhà máy Hoa Sen Hà Nam, Nhà máy sữa Nutifood Hà Nam, Nhà máy sản xuất dược phẩm Hoa Thiên Phú) với lý do chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kể từ khi bàn giao đất trên thực địa là không đúng quy định.

Đối với dự án san nền, hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Kiện Khê I; Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Hà Nam phải có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại dự án với số tiền trên 122 tỷ đồng; chỉ đạo rà soát, xem xét điều chỉnh lại mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất tại các dự án thuê đất trong Cụm công nghiệp Kiện Khê I (nay là Khu công nghiệp Thanh Liêm); xử lý việc ưu đãi đầu tư đối với 3 dự án chậm tiến độ theo đúng quy định pháp luật.

Đối với số tiền trên 164 tỷ đồng hỗ trợ không đúng quy định của 4 dự án thuê đất tại Cụm Công nghiệp Kiện Khê I (Dự án nhà máy Hoa Sen Hà Nam, Dự án nhà máy sữa Nutifood Việt Nam, Nhà máy dược phẩm Hoa Thiên Phú…) Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh: "Sau 1 năm kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, nếu chủ đầu tư các dự án không thực hiện thì chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật".

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

thaco