11 tháng năm 2021, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 368 nghìn tỉ đồng, bằng 74% kế hoạch

03:08 | 02/12/2021

|
Theo Tổng cục thống kê, tính đến hết tháng 11, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 367,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% kế hoạch năm và giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước.
Thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tại bộ, ngành, địa phươngThành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tại bộ, ngành, địa phương
Yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021Yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Tổng cục Thống kê cho hay, trong tháng 11, các Bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11/2021 ước đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng 10/2021.

11 tháng năm 2021, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 368 nghìn tỉ đồng, bằng 74% kế hoạch
11 tháng năm 2021, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 368 nghìn tỉ đồng, bằng 74% kế hoạch/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11/2021 ước tính đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý 8 nghìn tỷ đồng, giảm 18,8%; vốn địa phương quản lý 40,5 nghìn tỷ đồng, giảm 11,6%. Tính chung 11 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 367,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% kế hoạch năm và giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 78,7% và tăng 32,7%). Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, bằng 75,9% kế hoạch năm và giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 304,1 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4% kế hoạch năm và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 203,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70% và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020; Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 84,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2% và giảm 9%; Vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 16,1 nghìn tỷ đồng, bằng 95,2% và giảm 9,9%.

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, 11 tháng đầu năm 2021, có 52 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 244,5 triệu USD, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước; 19 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 432,8 triệu USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 677,3 triệu USD, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong